Quy định nghỉ thai sản mới năm 2023

bởi Thanh Loan
Quy định nghỉ thai sản mới năm 2023

Chế độ thai sản là quyền lợi mà NLĐ được hưởng khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các quy định liên quan đến chế độ thai sản đối với cá nhân lao động nữ được quy định tại Luật Lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Bạn đọc có thể tìm hiểu kỹ hơn quy định nghỉ thai sản trong bài viết sau đây nhé!

Đối tượng hưởng chế độ thai sản năm 2023

Chế độ thai sản đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h Điều 2 khoản 1 Luật BHXH 2014 và bao gồm:

Làm việc theo một công việc lâu dài, xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định với thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật; người dưới 15 tuổi theo quy định của Luật Lao động .

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên đến dưới 03 tháng.

Công chức, viên chức;

Nhân viên quốc phòng, công an nhân dân và những người thực hiện nhiệm vụ khác trong các tổ chức mật mã.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân. Những người tham gia vào công việc tiền điện tử được trả lương giống như quân nhân.

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã nhận lương.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH 2014 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Công nhân đang mang thai;
 • Người lao động sinh con;
 • Mang thai hộ là nữ và những người mẹ muốn mang thai hộ
 • Trường hợp người lao động nhận con nuôi dưới sáu tháng tuổi.
 • Nhân viên nữ sẽ đeo vòng tránh thai và nhân viên sẽ thực hiện các biện pháp triệt sản. Lao động nam đóng BH xã hội có vợ sinh con.

Người lao động thuộc các trường hợp trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Trường hợp gười lao động sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội trên 12 tháng mà phải nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương thì phải đóng bảo hiểm. Từ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh.

Thực hiện đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 và Điều 3 Điều 39 Luật BHXH 2014 và đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc công việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi. có . Họ được hưởng chế độ thai sản theo Điều 34, 36, 38 và 39 của Luật BH xã hội 2014.

Quy định nghỉ thai sản mới năm 2023

Quy định nghỉ thai sản mới năm 2023

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi khám thai năm 2023

Tại điều 32 Luật BHXH 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi khám thai như sau:

 • Trong thời gian mang thai, người lao động có quyền nghỉ việc để khám thai 05 ngày. Mỗi lần khám thai được nghỉ 2 ngày nếu bệnh nhân ở xa phòng khám hoặc sản phụ bị ốm, chửa ngoài tử cung.
 • Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 3 Luật BHXH 2014 được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối năm, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sẩy thai năm 2023

Căn cứ Điều 33 Luật BHXH 2014 quy định khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
 • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con năm 2023

Điều 34 của Luật BH Xã hội 2014 xác định khoảng thời gian mà một người được hưởng lợi từ chương trình khi sinh như sau:

Người lao động sinh con được nghỉ thai sản 6 tháng trước và sau khi sinh con.

Trường hợp người lao động sinh đôi trở lên thì cứ sau khi sinh con thứ hai thì người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng cho mỗi con.

Thời gian nghỉ thai sản trước khi sinh con là không quá hai tháng.

05 ngày làm việc;

07 ngày làm việc nếu phụ nữ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần;

Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, sinh ba trở lên thì cứ mỗi con tiếp theo được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

Trường hợp sinh đôi trở lên và có nhu cầu phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ thai sản quy định tại mục này được tính trong 30 ngày đầu kể từ khi người phụ nữ sinh con.

Sau khi sinh con mà con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 4 tháng;

Trường hợp con từ 2 tháng tuổi trở lên chết thì mẹ được nghỉ 2 tháng kể từ ngày con chết nhưng thời gian nghỉ thai sản không quá thời gian quy định tại Điều 34 Luật BH xã hội 2014;

Theo quy định của Luật Lao động, thời gian này không được tính riêng với ngày nghỉ làm việc.

 • Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi con có quyền nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản. thời gian còn lại của người mẹ Trường hợp người mẹ tham gia BHXH nhưng không đáp ứng điều kiện 2 hoặc Điều 31 luật BHXH 2014 chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi con có quyền nghỉ thai sản cho đến khi sinh con. 6 tháng tuổi.
 • Trường hợp cha hoặc người giám hộ trực tiếp tham gia bảo hiểm xã hội mà không bị gián đoạn công việc theo quy định tại tiểu mục 4 mục này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản trong thời gian còn lại của mẹ.
 • Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thể hiện qua việc khám đủ điều kiện và cơ sở nuôi dưỡng. Quyền nghỉ thai sản cho đến khi con đủ sáu tháng tuổi. Ghi chú. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các mục 1, 3, 4, 5 và 6 của Luật BHXH 2014 bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi năm 2023

Theo Điều 31 Xã hội 2014, thời gian sử dụng trợ cấp nhận con nuôi như sau:

Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi được nghỉ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trong trường hợp cả cha và mẹ đều hưởng trợ cấp an sinh xã hội đều được hưởng trợ cấp theo chế độ thai sản như được định nghĩa trong Điều 31 Luật Xã hội 2014, thì chỉ có cha hoặc mẹ được hưởng chế độ nghỉ thai sản.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai năm 2023

Khi bạn áp dụng biện pháp phòng ngừa theo quy định tại điều 37 Luật BHXH 2014 thì thời gian hưởng chế độ thai sản như sau:

Khi sử dụng các biện pháp tránh thai, người lao động có quyền được khám sức khỏe và chăm sóc sản khoa có thẩm quyền do cơ sở y tế chỉ định.

Thời gian vắng mặt tối đa được quy định như sau: 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với người lao động thực hiện thủ thuật khử trùng.

Thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 37 Luật BHXH 2014 bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Thông tin liên hệ

Luật sư X đã tư vấn các nội dung có liên quan đến vấn đề “Quy định nghỉ thai sản mới năm 2023” hoặc các dịch vụ khác như là dịch vụ làm giấy kết hôn với người nước ngoài. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Nghỉ thai sản trùng nghỉ Tết, lao động nữ có được nghỉ bù?

Theo Điều 34 xã hội 2014, thời gian nghỉ thai sản được đề cập trong mục đó bao gồm các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần.
Do đó, thời gian nghỉ thai sản được tính gộp cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần nên nếu thời gian nghỉ thai sản trùng vào ngày nghỉ Tết thì người lao động sẽ không được trả tiền nghỉ bù.

Mẹ đẻ mất trong thời gian nghỉ thai sản có được nghỉ bù hay không?

Về nguyên tắc, pháp luật lao động cho phép người lao động được nghỉ 3 ngày hưởng nguyên lương khi cha, mẹ đẻ qua đời, nhằm chia sẻ, hỗ trợ người lao động sắp xếp công việc cá nhân trong giờ làm việc. Pháp luật hiện hành không cho phép người lao động được nghỉ bù và hưởng nguyên lương khi mất cha, mẹ trong thời gian nghỉ thai sản.
Khoản 1 Điều 4 BLLĐ khuyến khích việc giao kết hợp đồng đảm bảo cho người lao động những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Luật Lao động, do đó bạn có thể đề nghị công ty giải quyết chế độ nghỉ có hưởng lương.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm