Quy định về mức cấp dưỡng cho con sau ly hôn

Sau ly hôn, vấn đề tình cảm đã được giải quyết bằng một phán quyết của tòa, đồng thời việc quyền nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng thuộc về ai đã rõ. Tuy nhiên, có nhiều bạn sẽ hỏi rằng mức cấp dưỡng bao nhiêu là đủ?

Hãy tham khảo bài viết này của LSX

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn phải có nghĩa vụ với con cái

Phải khẳng định rằng, sau khi ly hôn cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm sóc, trông nom, nuôi dưỡng con cái, điều này được quy định tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Người đủ điều kiện sẽ được tòa giao nhiệm vụ nuôi dưỡng và chăm sóc trực tiếp con cái, còn người còn lại sẽ có nghĩa vụ gián tiếp nuôi con bằng cách cấp dưỡng hàng tháng cho con. Quy định cụ thể tại Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình:

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

2. Vậy mức cấp dưỡng là bao nhiêu?

Vậy mức cấp dưỡng sẽ là bao nhiêu? Pháp luật không có quy định cụ thể về việc cha/mẹ – người không trực tiếp nuôi dưỡng con cái phải cấp dưỡng tối thiểu hàng tháng là bao nhiêu mà chỉ quy định chung chung tại Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình:

Điều 116. Mức cấp dưỡng

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Cơ quan tòa án có thẩm quyền giải quyết sẽ dựa vào những điều luật này để phán quyết một mức cấp dưỡng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của người cấp dưỡng, đủ chi phí sinh hoạt tối thiểu cho con cái mà không làm mất đi khả năng sinh sống tối thiểu của người cấp dưỡng.

Ví dụ: Lương chồng (người cấp dưỡng) chỉ là 5 triệu đồng/ tháng, vì vậy không thể yêu cầu người đó cấp dưỡng một mức cao hơn hay bằng mức lương đó vì điều đó có thể dẫn tới tình trạng thiếu thốn và khó khăn trong cuộc sống của người đó. Đồng thời cũng không thể yêu cầu mức cấp dưỡng quá thấp vì sẽ ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của con cái. 

VIDEO THAM KHẢO

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay