QUY LUẬT TĂNG LƯƠNG 1

Quy luật tăng lương

Có một mức lương cao là nhu cầu của nhiều người, nhưng “deal” được lương cao rồi thì nhiều người lại muốn có sự thay đổi theo thời gian. Vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về quy luật của sự tăng lương tại Việt Nam.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Theo quan điểm cá nhân của Luật sư X thì sẽ có hai hình thức tăng lương chính:

  • Hình thức 1: Tăng lương chủ động
  • Hình thức 2: Tăng lương bị động

1. Cách tăng lương chủ động

Tăng lương chủ động là người lao động chủ động tự do thỏa thuận với sếp để có một mức đãi ngộ tốt. Kiểu tăng lương này được quy định tại Điều 102 Bộ luật lao động như sau:

Điều 102. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương

Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

 

Có thể thấy, việc nâng lương hay không phụ thuộc thỏa thuận trong hợp đồng hoặc thỏa ước lao động tập thể. Luật không quy định rằng khi tăng lương là tăng bao nhiêu 1 lần hoặc bao lâu thì tăng, vì vậy mỗi công ty sẽ có một chính sách nâng lương khác nhau hoặc nếu thấy làm tốt có thể đề xuất với sếp để tăng. Như vậy có thể thấy rằng trước khi tham gia ký hợp đồng cần phải rõ ràng với công ty về các chế độ đãi ngộ từ đầu để tránh mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc.

Cũng có cách để tăng lương đó là nhảy việc. Cách này thường áp dụng khi cảm thấy mối khác ngon hơn.

 

2. Cách tăng lương bị động

Tăng lương bị động là cách tăng lương thường xuyên theo hàng năm không phụ thuộc thỏa thuận của người lao động với sếp. Về cơ bản thì tăng lương bị động chính là sự tăng trưởng mức lương tối thiểu vùng. Như các bác đã biết thì dù làm công việc nào, khi ký hợp đồng lao động với công ty thì người chủ sử dụng lao động phải đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo quy định. Tùy thuộc vào việc doanh nghiệp ở vùng nào thì sẽ bị áp một mức lương tối thiểu đảm bảo ở vùng đó – cả nước chia thành 4 vùng (Ví dụ: vùng 1 – như Hà Nội, Hồ Chính Minh tất nhiên là cao nhất).

Ở thời điểm hiện tại mức lương tối thiểu vùng 2020 sẽ cụ thể như sau:

mức lương tối thiểu vùng 2020
mức lương tối thiểu vùng 2020

 

So sánh trực tiếp với cùng kỳ năm 2019 thì mức lương tối thiểu vùng năm 2020 ở các vùng có sự tăng trưởng trung bình là 5%. Trong giai đoạn từ 2008 đến nay thì số liệu cho thấy rằng mức lương tối thiểu vùng đã có sự thay đổi đáng kể:

mức lương tối thiểu vùng thay đổi qua các năm

mức lương tối thiểu vùng thay đổi qua các năm

Nếu các bác để ý thì mỗi năm chính phủ sẽ ban hành 1 nghị định về tăng lương tối thiểu vùng và thường có hiệu lực vào ngày 1/1 năm kế tiếp hoặc 6 tháng sau khi ban hành văn bản. Như vậy trong trường hợp công ty không chủ động tăng lương thì nhà nước cũng sẽ có sự can thiệp vào mức lương để có lợi cho cuộc sống người lao động.

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư lao động Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay