Ra tù có được làm luật sư không?

Việc học và trở thành một Luật sư là một quá trình khá dài. Bạn có thể mất đến 6 năm cho một lộ trình học “suôn sẻ”. Tuy nhiên, nếu chẳng may phải vào tù, thì bạn có được học làm luật sư sau khi ra tù không?Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Các bước để trở thành một luật sư: 

Việc được học tập và theo đuổi một ngành nghề mà bạn yêu thích là quyền của mỗi cá nhân, công dân. Nghề Luật sư cũng vậy. Tuy nhiên, nhằm đào tạo ra những người Luật sư có đầy đủ chuyên môn cũng như phẩm chất về mặt đạo đức, pháp luật quy định lộ trình tối thiểu 6 năm để tích lũy kiến thức, đạo đức trở thành một Luật sư Cụ thể: 

Có bằng cử nhân Luật:

Cá nhân phải tốt nghiệp trường Đại học Luật, khoa Luật của trường Đại học (4 năm học). 

 

Có bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Luật sư:

Lớp học được đăng ký tại Học viện tư pháp (12 tháng), sau đó đạt kết quả qua kỳ thi tốt nghiệp của Học viện tư pháp, và được cấp bằng tốt nghiệp lớp Luật sư.

 

Trải qua kỳ tập sự tại Tổ chức hành nghề Luật sư:

Sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo Luật sư, cá nhân bắt buộc phải đăng ký tập sự tại 1 tổ chức hành nghề Luật sư với thời gian 12 tháng.

 

Đạt điểm tại kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư:

Sau khi hoàn thành thời gian tập sự, người tập sự được tham gia kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư nếu đạt điểm thì được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư. Nếu không đạt điểm theo quy định thì được gia hạn tập sự và tham gia kỳ kiểm tra lại.

 

Cấp chứng chỉ và gia nhập đoàn Luật sư, cấp thẻ hành nghề Luật sư:

Nếu đạt kết quả trong kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư thì cá nhân làm hồ sơ theo quy định để xin cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ tư pháp cấp, cấp thẻ hành nghề Luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp.

 

Hành nghề Luật sư:

Sau khi được cấp chứng chỉ, gia nhập đoàn, cấp thẻ hành nghề Luật sư thì Luật sư được lựa chọn tổ chức hành nghề Luật sư để hành nghề, hoặc hành nghề với tư cách cá nhân và phải đăng ký với Sở tư pháp địa phương nơi hành nghề.

Như vậy, chỉ khi và sau khi được cấp chứng chỉ Hành nghề Luật sư và cấp thẻ ngành nghề Luật sư thì cá nhân mới được tham gia, giải quyết các công việc tố tụng, tư vấn với danh xưng là Luật sư. 

2. Ra vẫn được phép đi học Luật sư. 

Theo như phân tích ở trên, việc cấp chứng chỉ Hành nghề luật sư nó là kết quả của một quá trình học tập theo lộ trình rõ ràng. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, người có nhu cầu làm luật sư phải đáp ứng được những yêu cầu về mặt phẩm chất mới được hành nghề luật sư. Cụ thể thì theo điều 17 luật luật sư 2012, nếu một người có tiền án, tiền sự thì sẽ không đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề luật sư: 

Điều 17. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:
a) Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;
b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
c) Không thường trú tại Việt Nam;
d) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;
đ) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
e) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
g) Những người quy định tại điểm b khoản này bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.”

Theo đó,  nếu đang chấp hành hình phạt tù hoặc vừa được ra tù thì bạn nhất định không đủ điều kiện để trở thành luật sư

Tuy nhiên, pháp luật cho phép một người có tiền án, tiền sự được xóa án tính và sẽ được ghi “không có án tích” trong trường hợp có quyết định của Tòa án. Theo đó, để được trở thành luật sư sau khi ra tù, bạn phải thực hiện thủ tục yêu cầu được Xóa án tích. 

Việc xóa án tích được thực hiện khi người chịu án phạt tù đáp ứng được các điều kiện : 

 • Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI Bộ luật hình sự 2015: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia,Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
 • Chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định nghĩ vụ khác được tuyên trong bản án
 • Đảm bảo đủ thời gian quy định và không phạm tội mới:
  • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
  • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
  • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
  • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Tương tự với xóa tiền sự, nếu bạn đáp ứng về mặt thời gian sau khi bị xử phạt và không có tái phạm theo các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 thì cũng coi là chưa có tiền sự, cụ thể:

Điều 7. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính
1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.
2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Theo đó, khi đáp ứng được điều kiện về “nhân thân trong sạch” cùng với kiến thức chuyên môn đạt yêu cầu, một người vừa mới ra tù hoàn toàn được hành nghề luật sư như những người khác.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay