Sự khác nhau giữa hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Tuy nhiên việc hủy bỏ hợp đồng hay đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng đều là việc kết thúc thực hiện hợp đồng nhưng bản chất pháp lý lại khác nhau. Vậy, phân biệt hai hành vi pháp lý này dựa vào các tiêu chí nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Sự giống nhau.

Cũng là một hành vi pháp lý trong dân sự, bởi vậy mà việc hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng có những điểm giống nhau: 

Thứ nhất, cả hai hành vi này đều phát sinh trong quan hệ dân sự và được Pháp luật dân sự điều chỉnh.

Thứ hai, cả hai đều là hành vi kết thúc việc thực hiện hợp đồng. 

Thứ ba, cả hai hành vi này đều cho một bên chủ thể trong hợp đồng thực hiện 

Thứ tư, phải thực hiện bồi thường khi thực hiện hai hành vi pháp lý này. Trừ trường hợp một bên có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của hợp đồng. Và đây là điều kiện để áp dụng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Thứ năm, Khi muốn hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo ngay cho bên kia biết. Nếu việc không báo gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

Bằng những điểm giống nhau như vậy, mà hai hành vi pháp lý này đều bị gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, những tiêu chí phân biệt sau đây sẽ giúp bạn hiểu hai hành vi này rất khác nhau. 

2. Sự khác nhau.

STT

Tiêu chí

Hủy bỏ hợp đồng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

1

Căn cứ pháp lý Điều 423 của Bộ luật Dân sự 2015 Điều 428 của Bộ luật Dân sự 2015

2

Trường hợp
 • Do một bên chậm thực hiện nghĩa vụ
 •  Do một bên không có khả năng làm
 •  Do tài sản (đối tượng hợp đồng) bị hư hại, bị hỏng, bị mất
 • Khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng
 • Do hai bên thỏa thuận
 •  Do pháp luật quy định

3

Điều kiện áp dụng Để đủ căn cứ hủy bỏ hợp đồng thì một bên có sự vi phạm hợp đồng. Không bắt buộc phải có sự vi phạm hợp đồng bởi hai bên có thể thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định

4

Hậu quả
 •  Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận
 • Hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi chi phí
 •  Hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt
 • Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nữa

Vậy, căn cứ vào những tiêu chí đó thì hai đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng có sự khác nhau. 

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: