bản quyền bài hát

đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc

Dịch vụ đăng ký bản quyền bài hát, tác phẩm âm nhạc

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet, các sản phẩm trí tuệ như bản nhạc, bài hát, bài thơ, phần mềm hay bất kỳ tác phẩm văn học – nghệ thuật – khoa học nào cũng đều được lan truyền rất nhanh chóng và rộng rãi. Một bài hát trước khi được biểu diễn hay ra mắt công chúng nên đăng ký bản quyền tác giả để nhằm tránh những tranh chấp pháp lý phát sinh đối với các tác phẩm âm nhạc. Vậy

Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát mới nhất

Các bài hát nên được đăng ký bản quyền tác giả trước khi được biểu diễn hay ra mắt công chúng. Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát nhằm tránh những tranh chấp pháp lý phát sinh đối với các tác phẩm âm nhạc. Dưới đây là tư vấn về thủ tục đăng ký bản quyền bài hát mới nhất của Luật sư X mà bạn nên tham khảo Căn cứ: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009; Nghị định 22/2018/NĐ-CP  Nội