Các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu

Các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu

Đăng ký tài sản hay nói cách khác là đăng ký quyền sở hữu tài sản là hành vi không phổ biến khi ai đó sở hữu một tài sản. Tuy nhiên, có một số trường hợp, việc đăng ký quyền sở hữu này lại là bắt buộc, nó như điều kiện cần để chủ ở hữu được công nhận là có quyền sở hữu với tài sản. Việc đăng ký được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy những loại tài sản nào phải đăng ký? Hãy tham

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự