Chứng thực chữ ký là gì?

Chứng thực chữ ký là gì?

Chứng thực chữ ký là gì?

Đến ủy ban nhân dân xã hay ủy ban nhân dân huyện thấy người dân hay yêu cầu các công chức ở bộ phận một cửa chứng thực chữ ký. Vậy, chứng thực chữ ký người dịch là gì? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé! Căn cứ pháp lý Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng,

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự