Công ty có được kỷ luật phạt tiền người lao động hay không?

Công ty có được kỷ luật phạt tiền người lao động hay không?

Người lao động khi làm việc thì không thể tránh khỏi sai phạm, và hiển nhiên nếu như người lao động có lỗi thì người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật. Hiện nay, một số công ty đánh vào tâm lý xót tiền của nhân viên mà công ty đã sử dụng hình thức kỷ luật phạt tiền để răn đe nhân viên phạm lỗi. Liệu hành vi này của công ty có được pháp luật cho phép hay không? Tham khảo bài viết dưới đây để

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động