Hướng dẫn quy trình thành lập hợp tác xã mới nhất

Hướng dẫn quy trình thành lập hợp tác xã mới nhất

Hợp tác xã là một mô hình tổ chức kinh tế phổ biến từ lâu và được khuyến khích phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên việc thành lập hợp tác xã phải được thực hiện theo quy trình thủ tục pháp luật quy định. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn quy trình thành lập hợp tác xã mới nhất.  Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Luật hợp tác xã 2012 Nghị định 193/2013/NĐ-CP Thông tư

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp