sổ bảo hiểm xã hội

Các trường hợp được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội (sổ BHXH) là Sổ dùng để ghi chép quá trình làm việc, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội làm căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nếu để mất sổ bảo hiểm xã hội thì sẽ không có căn cứ để chi trả bảo hiểm xã hội, thiệt thòi cho người đóng bảo hiểm. Vậy nếu bạn bị mất sổ bảo hiểm xã hội thì bạn xử lý như thế nào?

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính