Tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?

Tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?

Tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp tốt giúp doanh nghiệp giảm tối đa chi phí, tìm cơ hội mới trong việc tiếp cận các nguồn vốn và hưởng chính sách ưu đãi từ Nhà nước. Vậy khi tạm ngưng kinh doanh, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn không? Dưới đây là nội dung tư vấn. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC Nội dung tư

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp