Tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp tốt giúp doanh nghiệp giảm tối đa chi phí, tìm cơ hội mới trong việc tiếp cận các nguồn vốn và hưởng chính sách ưu đãi từ Nhà nước. Vậy khi tạm ngưng kinh doanh, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn không? Dưới đây là nội dung tư vấn.

Căn cứ:

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC

Nội dung tư vấn

1. Tạm ngừng kinh doanh là gì? 

Căn cứ theo Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về tạm ngừng kinh doanh thì có 2 trường hợp tạm ngừng kinh doanh như sau:

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động (nếu có). Trừ trường hợp chủ nợ, khách hàng, người lao động có thỏa thuận khác.

Do đó, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có thể tập trung giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, tìm cách huy động vốn để tái cơ cấu doanh nghiệp. Khi cảm thấy doanh nghiệp có khả năng hoạt động trở lại sớm hơn thời gian tạm ngừng kinh doanh, thì doanh nghiệp chỉ cần đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc hoạt động trước thời hạn. Trường hợp, sau thời hạn tạm ngưng kinh doanh, nếu doanh nghiệp cảm thấy không có khả năng tiếp tục hoạt động nữa thì có thể lựa chọn hoạt động giải thể.

Khi có nhu cầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0833.102.102

2. Tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn được không?

Theo Điều 200 Luật Doanh nghiệp và Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thì không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nào.Tuy nhiên nếu muốn hoạt động trở lại thì theo điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định doanh nghiệp muốn thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong thời gian tạm ngưng thì phải làm thủ tục gửi lên Sở kế hoạch đầu tư để xin hoạt động trước thời hạn, đồng thời có công văn gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tuy nhiên điểm đ điều 10 đã được sửa đổi bổ sung tại điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 như sau:

Điều 14. Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định…

Như vậy trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phép có bất kỳ hình thức giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ nào. Nếu xảy ra nó sẽ để hậu quả và phiền toái. Cho nên trường hợp doanh nghiệp muốn xuất hóa đơn để giải quyết tài sản hàng hóa tồn đọng thì doanh nghiệp phải làm thủ tục lên sở kế hoạch đầu tư, cũng như thông báo lên cơ quan thuế và thực hiện kê khai thuế. Nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục này thì hóa đơn doanh nghiệp xuất sẽ là hóa đơn bất hợp pháp

Doanh nghiệp là bên mua tài sản, hàng hóa của công ty rơi vào thời gian tạm ngưng kinh doanh mà bên bán không thử hiện thủ tục trên thì hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp cũng là bất hợp pháp.

Hy vọng bài viết trên đem lại những thông tin hữu ích cho quý độc giả về nội dung tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không.

Hãy liên hệ Luật sư X khi có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh: 0971 624 624

 

 

 

 

Từ khóa: ,