thẻ bảo hiểm y tế

bảo hiểm y tế

Thủ tục làm lại thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và là căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp vì một lý do nào đó mà thẻ bảo hiểm y tế bị mất. Nhiều người lo lắng không biết phải làm sao? Có được làm lại thẻ không và thủ tục làm lại như thế nào? Hãy cùng Luật

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính