Thủ tục làm lại thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và là căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp vì một lý do nào đó mà thẻ bảo hiểm y tế bị mất. Nhiều người lo lắng không biết phải làm sao? Có được làm lại thẻ không và thủ tục làm lại như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2014;
 • Luật Phí và lệ phí năm 2015;
 • Nghị định 1146/2018NĐ-CP;
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH;
 • Các văn bản khác có liên quan.

Nội dung tư vấn

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là căn cứ để được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế. Do đó phải bảo quản, giữ gìn cẩn thận bởi vì muốn làm lại thẻ phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Người tham gia bảo hiểm y tế cần chú ý về thủ tục làm lại thẻ bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi của mình.

1. Khi nào được làm lại thẻ bảo hiểm y tế?

Theo Điều 18 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014 (gọi tắt là Luật Bảo hiểm y tế) quy định:

Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.

2. Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

Như vậy trong trường hợp thẻ bị mất và có đơn đề nghị cấp lại thẻ thì có thể làm lại thẻ BHYT. Còn nếu như thẻ bị rách hay thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc thông tin ghi trong thẻ không đúng thì phải thực hiện thủ tục đổi thẻ theo quy định. 

2. Hồ sơ xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Hồ sơ xin cấp lại thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT (theo mẫu TK1-TS kèm theo Quyết định này);
 • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì phải bổ sung giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 của Quyết định này.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Trình tự, thủ tục thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

3.1. Nơi làm thủ tục

Khi đã điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo mẫu thì người xin cấp lại thẻ sẽ mang hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

 • Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện (người tham gia BHYT thuộc đối tượng do bảo hiểm xã hội cấp huyện thu);
 • Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (người tham gia BHYT thuộc đối tượng do bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thu).

3.2. Thời gian cấp lại thẻ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT.

3.3. Phí cấp lại thẻ

Tại điểm d khoản 2 Điều 23 Luật Phí và lệ phí 2015 quy định:

Điều 23. Hiệu lực thi hành

2. Sửa đổi, bãi bỏ các quy định sau đây:

d, Bãi bỏ khoản 4 Điều 18 của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 46/2014/QH13.

Mà tại khoản 4 Điều 18 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đôi, bổ sung 2014 quy định:

Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

4. Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo hiểm y tế hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế không phải nộp phí.

Từ các quy định trên cho thấy từ 01/01/2017 khi Luật Phí và lệ phí 2015 có hiệu lực thi hành đã bãi bỏ quy định về thu phí cấp lại thẻ BHYT. Do đó người tham gia BHYT được miễn phí khi làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT.

Lưu ý: Quyền lợi của người bệnh trong thời gian chờ cấp thẻ

Tại khoản 3 Điều 18 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đôi, bổ sung 2014 quy định:

Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

3. …..Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Mặt khác tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Như vậy trong thời gian đang chờ cấp lại thẻ thì quyền lợi về bảo hiểm y tế vẫn được bảo đảm. Khi đi khám chữa bệnh theo BHYT thì chỉ cần xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ và một số loại giấy tờ chứng minh nhân thân như chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác. 

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

 

 

Từ khóa: ,