Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Người đại diện theo pháp luật giữ vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động bình thường không thể thiếu người đại diện dù chỉ trong thời gian ngắn, nếu không có người đại diện thì mọi hoạt động của công ty sẽ bị tạm ngưng lại. Do đó khi thay đổi người đại diện doanh nghiệp không chỉ phải thận trọng trong lựa chọn nhân sự mà còn phải đảm bảo tuân

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp