tư vấn luật đất đai

luật sư tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai

Dịch vụ luật sư tư vấn luật đất đai

Đất đai ngày càng có giá trị bởi vi không thể sản sinh ra thêm, trong khi tỷ lệ gia tăng dân số luôn ở mức xấp xỉ 1% hàng năm. Kèm theo đó, những tranh chấp liên quan đến đất đai cũng gia tăng cả về số lượng và về mức độ phức tạp của sự việc. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật quy định xoay quanh vấn đề đất đai hiện nay rất phức tạp và thường xuyên có những sự thay đổi, điều chỉnh. Vì thế nhiều người

21 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư đất đai