Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

bởi CaoThanhTam
Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013

Việc cấp sổ đỏ cho đất đấu giá cũng tương tự như các khu đất khác. Lợi thế của khu đất đấu giá là mọi thứ pháp lý đã rõ ràng tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc xin cấp sổ đỏ cho đất đấu giá
Trong bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết quy trình cấp sổ đỏ cho đất đấu giá.

Hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

Hiện nay các hồ sơ, để được cấp sổ đỏ cho đất đấu giá bao gồm:

• Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất.

• Sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của người sử dụng đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

• Bản sao giấy tờ chứng minh việc đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được Nhà nước cho thuê đất; giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

• Sơ đồ hoặc trích đo địa chính đối với thửa đất trúng đấu giá đang xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

• Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; và tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của chủ sở hữu tài sản; người sử dụng đất, hoặc yêu cầu của cơ quan thi hành án; tòa án nhân dân đã được thi hành.

Quy trình, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất đấu giá:


Các bước xin cấp sổ đỏ cho đất đấu giá bao gồm:


Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ

 • Sau khi chủ thể nhận được thông báo trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chủ thể sẽ nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ và hợp pháp như đã nêu ở trên tại UBND cấp huyện, quận nơi quản lý khu vực đất đấu giá


Bước 2: Xử lý hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

 • Trong thời hạn không quá 15 ngày, UBND cấp huyện, quận có thẩm quyền sẽ:
 • Xác nhận hiện trạng và tính pháp lý của khu đất, do là đất đấu giá nên quy trình này có thể diễn ra nhanh chóng
 • Niêm yết kết quả kiểm tra hồ sơ một cách công khai
 • Gửi bộ hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


Bước 3: Trả kết quả

 • Tại đây, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thẩm tra hồ sơ. Trong trường hợp khu đất chưa có bản đồ địa chính, văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất; trích sao hồ sơ địa chính, gửi kèm theo hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ủy quyền; và gửi Giấy chứng nhận đã ký cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
 • Tiếp theo, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ thể trúng đấu giá đất; đồng thời cập nhật thông tin vào sổ địa chính.


Làm sổ đỏ cho đất đấu giá mất bao nhiêu thời gian?

Theo quy định của pháp luật, việc cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá là lần cấp Giấy chứng nhận lần đầu tiên.

Quy định tại Khoản 40, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP nêu rõ thời hạn cấp sổ đỏ cho đất đấu giá như sau:

“Việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền trên đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất trong thời hạn không quá 30 ngày”


Xin cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá cần nộp các khoản thuế, phí nào?

 • Cũng tương tự như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với những trường hợp khác; người sử dụng đất phải nộp các khoản thuế phí khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho đất đấu giá bao gồm tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ và các khoản thuế, phí có liên quan khác.


Tiền sử dụng đất khi xin cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

Quy định tại điều 107, luật đất đai năm 2013; các khoản thu tài chính từ đất đai gồm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất.

Cùng với đó là tiền sử dụng đất đối với trường hợp trúng đấu giá tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 135/2016/NĐ-CP được quy định như sau:

“Tổ chức kinh tế, hộ gia đình; cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.”


Nộp lệ phí trước bạ

 • Khi đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng nhà đất trúng đấu giá; người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ. Cụ thể, theo Điều 6 Thông tư 124/2011/TT-BTC, Điều 3 Thông tư 34/2013/TT-BTC; lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tính trên bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm nộp lệ phí trước bạ.
 • Các khoản thuế, phí khác khi xin cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá
 • Lệ phí trước bạ: Theo Điều 6 Thông tư 124/2011/TT-BTC, Điều 3 Thông tư 34/2013/TT-BTC; lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tính trên bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.
 • Ngoài lệ phí trước bạ, người sử dụng đất còn phải nộp một số khoản thuế, phí khác như; Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí đo đạc, phí lập bản đồ địa chính,… Tuỳ vào tình hình thực tế của từng địa phương mà HĐND Tỉnh sẽ có quy định cụ thể đối với các khoản phí này.

Mời các bạn xem thêm

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư X về vấn đề “Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất đấu giá”. Hi vọng bài viết có ích cho độc giả. Mọi thắc mắc xin liên hệ:0833102102

Câu hỏi thường gặp

Đất ruộng có được cấp sổ đỏ không?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 100 Luật đất đai 2013: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Theo quy định tại Khoản 4 Điều 100 Luật đất đai 2013: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Đất đai 2013, trường hợp nào Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất

Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào?

Toà án nhân dân

3/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm