Văn phòng đại diện là gì

Văn phòng đại diện là gì

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, việc các doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực là rất phổ biến. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn quốc và vươn ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng là điều không còn xa lạ. Trong bối cảnh đó, văn phòng đại diện đóng vai trò là "cánh tay nối dài" của các doanh nghiệp khi muốn vươn

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp