Tải xuống mẫu đơn xin tách sổ đỏ cho con miễn phí

bởi Ngọc Gấm
Tải xuống mẫu đơn xin tách sổ đỏ cho con miễn phí

Để có thể tiến hành việc tách sổ đỏ cho con cái thì nhiều bậc phụ huynh buộc phải hoàn thành mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT tại cơ quan đăng ký đất đai. Tuy nhiên để có thể hoàn thành mẫu số 11/ĐK bạn buộc phải mua văn bản được in sẳn tại cơ quan có thẩm quyền. Để tiết kiệm được chi phí này bạn có thể tải xuống mẫu đơn xin tách sổ đỏ cho con miễn phí tại nhà và hoàn thành trước.

Để giúp cho quý đọc giả tải xuống mẫu đơn xin tách sổ đỏ cho con miễn phí, LSX mời bạn tham khảo bài viết sau của chúng tôi.

Tách sổ đỏ cho con là gì?

Tách sổ đỏ cho con là một trong những việc mà đa số các bậc phụ huynh tại Việt Nam khi có trong tay đất đai sẽ làm cho con cái của mình khi họ về già. Việc tách sổ đất đai được thực hiện bằng cách các bậc phụ huynh sẽ đến cơ quan quản lý đất đai xin được phân chia đất đai của mình ra nhiều phần khác nhau tương ứng với các nhu cầu phân chia cho con cái của họ. Tách sổ đỏ cho con có thể được tiến hành thông qua tách rồi tặng cho hoặc tách rồi bán đất cho tiền cho con cái.

Tách sổ đỏ cho con cần đáp ứng những điều kiện gì?

Để có thể tách sổ đỏ cho con cái của mình, các bậc phụ huỳnh cần đáp ứng 02 điều kiện . Một là điều kiện về việc được phép cập nhật biến động đất đai được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 và thứ hai chính là thỏa các điều kiện về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa được quy định được riêng biệt tại từng địa phương cụ thể. Nếu thỏa đủ 02 điều kiện này các bậc phụ huynh có thể tách sổ đỏ cho con thoải mái.

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền tách quyền sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu như sau:

“1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”

Tải xuống mẫu đơn xin tách sổ đỏ cho con miễn phí
Tải xuống mẫu đơn xin tách sổ đỏ cho con miễn phí

Tải xuống mẫu đơn xin tách sổ đỏ cho con miễn phí

Để có thể tại xuống mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT để thực hiện việc tách sổ đỏ cho con một cách dễ dàng và miễn phí hiện nay khá khó khăn vì hầu như các văn bản tải về điều phải trả phí. Chính vì thế để giúp cho quý bạn đọc có thể tải xuống miễn phí và nhanh chóng mẫu đơn xin tách sổ đỏ cho con miễn phí cho con, LSX xin được phép gửi đến quý bạn đọc đường link tải xuống miễn phí như sau.

Hồ sơ, thủ tục tách sổ đỏ cho con năm 2023

Để có thể hoàn thành tốt nhất và nhanh chóng nhất bộ hồ sơ, thủ tục tách sổ đỏ cho con năm 2023 thì bạn cần phải có sự tham khảo trwuosc các quy định của pháp luật về việc quy định giải quyết các thủ tục tách thửa đất đai tại Việt Nam. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách tìm kiếm các bước thực hiện hồ sơ, thủ tục tách sổ đỏ cho con năm 2023, chính vì thế LSX xin được phép gửi đến quý đọc giả các chỉ dẫn cơ bản để bạn có thể hoàn thành tốt một bộ hồ sơ, thủ tục tách sổ đỏ cho con năm 2023.

Hồ sơ khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Trình tự thực hiện:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục theo nhu cầu về địa điểm.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

+ Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất.

+ Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất.”

Thuế, lệ phí tách sổ đỏ cho con là bao nhiêu hiện nay?

Theo quy định mới nhất hiện nay nếu ba mẹ tách sổ đỏ cho con cái thì sẽ được miễn lệ phí đóng thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên các chi phí phát sinh trong quá trình tách sổ đỏ như phí thẩm định hồ sơ, phí thuê đơn vị đo đạc diện tích tách thửa, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ sẽ không được miễn phí. Chính vì thế khi tách sổ đỏ cho con bạn phải biết đến các loại lệ phí này và hoàn thành việc đóng tất cả các lệ phí cần thiết này khi có yêu cầu.

– Phí đo đạc thửa đất khi tách thửa:

– Phí thẩm định hồ sơ:

Theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định như sau: Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

Thứ ba: Lệ phí trước bạ:

Theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định như sau:

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất:

Giá trị đất tính lệ phí trước bạ (đồng) = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá một mét vuông đất (đồng/m2) tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà:

Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (đồng) = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá 01 (một) mét vuông nhà (đồng/m2) x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ

Thứ tư: Lệ phí cấp sổ đỏ: Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định về các loại danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như sau: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Thông tin liên hệ:

LSX đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề Tải xuống mẫu đơn xin tách sổ đỏ cho con miễn phí“. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Nam?

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Các trường hợp không được chuyển nhượng hay tặng cho?

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Thời điểm xác nhận quyền sử dụng đất?

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm