Tạm ngừng kinh doanh tại Sài Gòn

Tạm ngừng kinh doanh tại Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) là thủ tục do Luật sư X đại diện cung cấp dịch vụ tới những công ty đang có nhu cầu dừng, cải tổ, tìm hướng phát triển trong tương lai.

Căn cứ pháp lý: 

  • Luật doanh nghiệp 2020;

Nội dung tư vấn

1. Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là thủ tục pháp lý mà chủ doanh nghiệp không muốn doanh nghiệp của mình phải trải qua. Tạm ngừng kinh doanh là nghĩa vụ thông báo với phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư khi doanh nghiệp chính thức dừng hoạt động. Việc dừng hoạt động ở đây được hiểu là không tiến hành sản xuất, kinh doanh, thuê nhân công … trong thời gian đã thông báo với cơ quan quản lý.

Như đã đã đề cập, doanh nghiệp không được tự ý dừng mà cần phải làm thủ tục này để cơ quan quản lý thông kê, cho phép. Với nghĩa vụ báo trước kể từ thời điểm chính thức tạm ngừng được quy định là 15 ngày, tuy nhiên từ ngày 01/01/2021 khi Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thì chủ sở hữu sẽ chỉ cần báo trước 03 ngày.

2. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Sài Gòn

Để tạm ngừng kinh doanh tại Sài Gòn, doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ hợp lệ gồm những văn bản như sau:

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu của Bộ kế hoạch & đầu tư);
  • Quyết định tạm ngừng kinh doanh (nếu có);
  • Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh (nếu có).

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Khi tạm ngừng kinh doanh năm 2021, doanh nghiệp sẽ chỉ cần thực hiện nghĩa vụ báo trước 03 ngày so với 15 ngày trước đây.

3. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Sài Gòn

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh là dịch vụ hữu ích hỗ trợ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhanh chóng. Với dịch vụ này, Luật sư X sẽ hỗ trợ quý khách hàng:

  • Tư vấn pháp luật về tạm ngừng kinh doanh;
  • Thực hiện đại diện, soạn thảo hồ sơ hợp lệ;
  • Đại diện nộp hồ sơ, nhận kết quả và khiếu nại nếu phát sinh.

Luật sư X là đơn vị chuyên nghiệp đã thực hiện tạm ngừng kinh doanh hàng nghìn công ty. Hãy liên hệ khi có nhu cầu: 0971 624 624

Hân hạnh được phục vụ