Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Không phải hoạt động kinh doanh nào đi vào hoạt động cũng hoàn toàn thành công mà nhiều khi nó còn xuất phát từ sự may mắn nữa. Bởi vậy, nhiều doanh nghiệp không còn đủ khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa. Lúc này, tạm ngừng kinh doanh là một lựa chọn tối ưu cho chủ doanh nghiệp.  Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn:

1. Tạm ngừng kinh doanh là gì? 

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu đơn giản là hoạt động tạm thời ngừng kinh doanh trong 1 khoảng thời gian tối đa theo luật định. Lúc này, doanh nghiệp vẫn tồn tại nhưng không được phép ký hợp đồng, xuất hóa đơn hay bất cứ hoạt động kinh doanh phát sinh giao dịch nào khác.

Hành vi pháp lý này giúp khác với giải thể, vì nếu giải thể, doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh và tư cách pháp lý. Tạm ngừng kinh doanh đơn giản là việc “nghỉ ngơi” một thời gian rồi tiếp tục hoạt động tiếp. Hết thời hạn “nghỉ ngơi” tối đa mà  pháp luật cho phép, doanh nghiệp không tiếp tục hoạt động thì phải tiến hành giải thể hoặc chuyển nhượng.

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền này khi đáp ứng được những điều kiện nhất định theo luật định. Bao gồm thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Quyền tạm ngừng kinh doanh được thể hiện tại Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014: 

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Có lẽ, câu hỏi tạm ngừng kinh doanh là gì? đã được giải nghĩa  đầy đủ.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh. 

Không phải quyền thì cứ thích là làm. Việc tạm ngừng kinh doanh cũng vậy. Đây là hành vi pháp lý tạm ngừng hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Nó cũng đồng nghĩa với việc phải thực hiện những nghĩa vụ cần thiết để đảm bảo rằng việc tạm ngừng kinh doanh đơn thuần xuất phát từ nguyên nhân doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng vẫn đủ khả năng để hoạt động lại chứ không phải để trốn tránh nghĩa vụ nào khác. Cụ thể, các nghĩa vụ tài chính doanh nghiệp phải thwujc hiện là: 

  • Nộp đủ số thuế còn nợ: Nghĩa vụ về thuế còn tồn đọng cũng như các nghĩa vụ còn phát sinh trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ.
  • Tiếp tục thanh toán các khoản nợ: Nợ lương, nợ khoản vay phải được thanh toán đúng hạn với các chủ thể liên quan trừ trường hợp khác.
  • Hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác

Cụ thể hóa tại Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014: 

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Có thể thấy, việc tạm ngừng kinh doanh giúp cho doanh nghiệp bớt nỗi lo về tiền lương, thuế và các khoản chi phí khác trong một thời gian nhất định. Đặc biệt là thời gian được cho là doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc tạm ngừng kinh doanh không làm mất đi tư cách pháp lý mà doanh nghiệp đã “tốn công” gây dựng bấy lâu. Bởi vậy, doanh nghiệp có thể tập trung giải quyết vấn đề khó khăn của mình và quay lại thị trường vào lúc đã ổn định. 

Hơn nữa, thủ tục trở lại hoạt động kinh doanh cũng được tiến hành khá đơn giản. Bằng việc thông báo với cơ quan có thẩm quyền về việc trở lại hoạt động.  Như vậy, đừng gì đã nghĩ đến việc giải thể doanh nghiệp khi vẫn còn lựa chọn “tạm ngừng kinh doanh” linh hoạt và nhiều ưu điểm nhé!

Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hãy liên hệ: 0833 102 102

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

 

 

 

 

Từ khóa: , ,