Thấy tự tử không cứu có phạm tội không?

Nếu thấy một người nhảy cầu tự tử, mà bạn có khả năng để cứu nhưng không cứu. Bạn sẽ mắc một tội danh theo quy định của Bộ luật hình sự 2015. Trường hợp này được quy định cụ thể ra sao và mức phạt như thế nào. Hãy tham khảo bài viết dưới đâu của LSX để tim câu trả lời nhé!

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Điều 132 Bộ luật Hình sự năm năm 2015, quy định tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” như sau:

“1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy, pháp luật hình sự Việt Nam coi hành vi thỏa mãn tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” khi có đầy đủ căn cứ cho thấy người khác đang ở trong tình trạng sắp chết, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì mới cấu thành tội phạm.

Cần lưu ý, hành vi không cứu giúp phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho nạn nhân. Nếu nạn nhân đã lâm vào tình trạng “cứu cũng chết, không cứu cũng chết” thì hành vi không cứu không phải là hành vi phạm tội.

Trở lại trường hợp của bạn, ta cần xem xét việc cứu giúp người tự tử có gây nguy hiểm đến bạn hoặc có khả thi nằm trong điều kiện cho phép hay không. Ví dụ, một câu cầu nổi tiếng của dân nhảy cầu là Cầu Bãi Cháy, người nhảy xuống “lành ít dữ nhiều”, những người chứng kiến ở trên cầu cũng không thể nhảy theo để mà cứu vì việc này là không khả thi.

Ngoài ra, nếu người chứng kiến còn còn có hành động kích động người khác tự tử thì còn có thể có dấu hiệu của tội Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay