Thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn tại Hà Nội

bởi Luật Sư X
Thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn tại Hà Nội

Hiện nay, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là một trong những giấy tờ rất quan trọng khi tiến hành các thủ tục liên quan đến các giao dịch mua bán nhà đất, thủ tục ly hôn,… Tuy nhiên, trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị thất lạc hoặc một bên vợ hoặc chồng cố tình dấu giếm,… thì hoàn toàn có thể xin cấp bản sao trích lục kết hôn. Trong nội dung bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các bước tiến hành thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn tại Hà Nội.

  n cứ  :   

 • Luật hộ tịch năm 2014
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP
 • Thông tư 179/2015/TT-BTC
 • Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội 
 • Quyết định 53/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội 

Nội dung tư vấn:

1. Các chủ thể có quyền yêu cầu cấp trích lục bản sao kết hôn

 • Cá nhân có yêu cầu cấp trích lục bản sao kết hôn.
 • Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp trích lục bản sao kết hôn của cá nhân.

2. Nơi thực hiện việc cấp trích lục bản sao kết hôn

Căn cứ theo Khoản 9 điều 4 Luật Hộ tịch quy định:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

9. Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Mà theo khoản 5, Điều 4 Luật hộ tịch 2014 cũng có quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

5. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trích lục bản sao kết hôn chỉ có thể được cấp tại Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm: Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Để xin trích lục giấy chứng nhận kết hôn bạn có thế đến một trong những cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch để làm thủ tục. Không nhất thiết phải đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch trước kia thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn cho hai bạn mà bạn hoàn toàn có thể đến nơi mà mình cảm thấy thuận tiện nhất.

3. Các bước tiến hành thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn tại Hà Nội

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

 • Giấy tờ phải nộp:
  • Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.
  • Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.
  • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Lưu ý: Số lượng 01 bộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

 • Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch;
 • Người thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp nộp hồ sơ; cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp gửi văn bản yêu cầu tại Cơ quản quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ, văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu chính.

Như bên trên đã trình bày, bạn có thể nộp hồ sơ ngay tại UBND cấp xã nơi bạn đăng ký kết hôn.

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì bạn sẽ được hướng dẫn  bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trường hợp bạn không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người hướng dẫn phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận;
 • Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp lệ phí:

 • Lệ phí cho việc cấp trích lục bản sao kết hôn tại Hà Nội là 3.000đ/01 việc (Ba nghìn đồng)

Tuy nhiên, bạn sẽ được miễn lệ phí nếu bạn là người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Bước 4: Trả kết quả:

 • Việc trả kết quả thông thường có thể diễn ra ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Tuy nhiên, thời gian trả có thể muộn hơn so với quy định nếu có các trường hợp bất khả kháng xảy ra hoặc hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định,…

Trên đây là hướng dẫn cơ bản của chúng tôi về thủ tục xin cấp trích lục bản sao kết hôn tại Hà Nội. Nếu còn vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm