Tiền thắng cá độ có được coi là tài sản chung vợ chồng?

Mùa World Cup đã tới, nhiều người đến được với nhau nhưng cũng có nhiều người phải chia lìa. Cá độ hợp pháp là được thua một khoản tiền bằng việc đặt cược vào một trận bóng chẳng hạn, vậy số tiền thắng được có được coi là tài sản chung của vợ chồng?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau

Căn cứ:

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014
  • Nghị định 126/2014/NĐ-CP

Nội dưng tư vấn

Tài sản chung là tài sản hình thành trong thời ky hôn nhân, việc phân định tài sản chung là để làm căn cứ chia tài sản sau khi ly hôn.

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Vậy tiền thắng cược cá độ bóng đá hợp pháp sẽ được là một khoản thu nhập hợp pháp và coi là tài sản chung theo Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP:

Điều 9. Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân

1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.

2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, của chồng thì công vợ, hãy có quyết định sáng suốt trong một cuộc hôn nhân nhé!

VIDEO THAM KHẢO

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay