Tiền thưởng quốc khánh 2/9 có bắt buộc hay không?

Ngày quốc khánh 2/9 là một ngày lễ của Việt Nam khi đó người lao động sẽ được quyền nghỉ ngơi mà không phải đi làm. Vậy các doanh nghiệp có bắt buộc phải trả tiền thưởng quốc khánh không?

@luatsux

#edutok #xuhuong #learnontiktok #replytocomments #xuhuong

♬ nhạc nền – Luật sư X – Luật sư X

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật lao động 2012;
  • Bộ luật lao động 2019.

Nội dung tư vấn

1. Tiền thưởng là gì?

Ngoài tiền lương thực nhận hàng tháng thì người lao động có thể được thêm một khoản tiền khác được gọi là “tiền thưởng”. Tiền thưởng được định nghĩa trong Bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 103. Tiền thưởng
1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Khác với Bộ luật đang hiện hành, Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực vào 01/01/2021 có sự thay đổi đó là:

Điều 104. Thưởng
1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo quy định trên thì tinh thần chung về vấn đề thưởng đó là:

  • Thưởng có thể là khoản tiền hoặc tài sản mà sếp dành cho nhân viên;
  • Việc thưởng sẽ dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc;
  • Quy chế thưởng do sếp quyết định khi tham khảo ý kiến của công đoàn.

Tham khảo bài viết: Có bắt buộc thưởng tết cho nhân viên không?

2. Tiền thưởng quốc khánh 2/9 có bắt buộc không?

Không chỉ ngày quốc khánh 2/9 mà những ngày lễ khác như: Giỗ tổ hùng vương, Trung thu, 30/5, 01/05, tết âm lịch, dương lịch … thì người lao động luôn mong được thưởng một thứ gì đó từ sếp của mình. Rõ ràng thì việc mong muốn như vậy là chính đáng khi nhân viên cũng muốn nhận được sự quan tâm, những món quà để ghi nhận công sức đóng góp với công ty trong thời gian qua.

Tuy nhiên dựa trên những quy định ở mục 1 thì có thể thấy rằng vấn đề tiền thưởng quốc khánh không mang tính chất bắt buộc mà dựa trên ý chí của người sử dụng lao động. Những ý chí này được ghi nhận trong nội quy lao động thống nhất trước đó với tổ chức đại diện người lao động, vì vậy khi làm việc tại bất cứ công ty nào mà muốn được thưởng thì cũng cần quan tâm đến bản nội quy này hoặc hỏi trực tiếp bộ phận chức năng để có quyết định.

Tuy tiền thưởng là không bắt buộc nhưng người lao động chắc chắn sẽ được nghỉ những dịp lễ này, việc nghỉ này sẽ vẫn được hưởng nguyên lương. Theo đó Bộ luật lao động 2012 có quy định như sau:

Điều 115. Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp

Sắp tới đây khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thì quy định sẽ thay đổi một chút về số ngày nghỉ hưởng lương, theo đó:

Điều 112. Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Có thể thấy rằng, năm 2020 là năm cuối cùng mà người lao động được nghỉ quốc khánh 01 ngày, những năm sau quốc khánh sẽ được nghỉ 2 ngày. Điều này dẫn tới việc nhân viên sẽ được gấp đôi tiền thưởng quốc khánh trong dịp này kể từ 01/01/2020.

Ngoài ra, khi làm thêm vào những này thì nhân viên sẽ được tính tiền làm thêm giờ, hãy tham khảo bài viết: https://lsx.vn/tien-luong-lam-them-gio-duoc-tinh-nhu-the-nao/

Hi vọng, bài viết sẽ có X

Từ khóa: , ,