Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam năm 2023 xử lý thế nào?

bởi Ngọc Trinh
Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

Khách hàng: Xin chào Luật sư. Hiện nay có rất nhiều quy định về hành vi đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam thì không biết là hành vi như vậy có được coi là hành vi vi phạm pháp luật không ạ? Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam năm 2023 xử lý thế nào? À quên chưa giới thiệu thông tin. Tôi tên là Minh một nhà kinh doanh tự do và thích tìm hiểu về pháp luật. Tôi được biết đến trang LSX qua những người bạn cùng làm kinh doanh. Tôi được giới thiệu rằng trang LSX chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, tận tình trả lời những câu hỏi cũng như là thắc mắc của khách hàng. Vì vậy hy vọng rằng với trải nghiệm lần đầu ở LSX sẽ đem đến sự hài lòng cho tôi và tôi muốn gắn bó lâu dài với LSX. Xin cảm ơn Luật sư!

LSX: Xin chào bạn Minh. Rất vui khi được bạn gửi câu hỏi đến với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ có một trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời ở LSX. Sau đây là những thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam được hiểu như thế nào?

Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Chất thải có thể hiểu một cách đơn giản là những thứ ta vứt đi không còn sử dụng nữa. Ví dụ như túi nilon, bao bì, nhựa,… Những chất thải này dịch chuyển qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam do nhiều người muốn tái chế bất hợp pháp. Muốn đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam để sản xuất nguyên liệu thì các cơ sở đó cần phải được cấp Giấy phép môi trường. Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định các hành vi bị cấm sau:

 • Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.
 • Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.
 • Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí.
 • Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức.
 • Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ, tái chế.
 • Không thực hiện công trình, biện pháp, hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch thông tin, gian dối trong hoạt động bảo vệ môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường.
 • Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 • Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.
 • Phá hoại, xâm chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Pháp luật quy định như thế nào về công trình xử lý chất thải?

Công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư bao gồm:

 • Công trình xử lý chất thải là công trình, thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại;
 • Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn là công trình, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải rắn y tế, chất thải rắn nguy hại để đáp ứng yêu cầu phân loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển chất thải rắn đến địa điểm xử lý hoặc tái sử dụng, tái chế;
 • Công trình bảo vệ môi trường khác.

Chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46 Luật bảo vệ môi trường 2020, sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chủ dự án đầu tư phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường theo giấy phép môi trường và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối với dự án đầu tư có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án đầu tư phải gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của dự án. Cơ quan cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm kiểm tra và quyết định việc điều chỉnh loại, khối lượng chất thải nguy hại được phép xử lý hoặc khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam
Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam năm 2023 xử lý thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 239 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung bởi khoản 61 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017 quy định về mức phạt tội đưa chất thải vào lãnh thổ như sau:

Người nào đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trái pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 • Đưa từ 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 3.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất thải nguy hại khác;
 • Đưa từ 70.000 kilôgam đến dưới 170.000 kilôgam chất thải khác.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Có tổ chức;
 • Đưa từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất thải nguy hại khác;
 • Đưa từ 170.000 kilôgam đến dưới 300.000 kilôgam chất thải khác.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 • Đưa 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác;
 • Đưa 300.000 kilôgam trở lên chất thải khác.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
 • Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm.

Thông tin liên hệ

Luật sư X sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Quy trình thương lượng tập thể. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi đem đến sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi thường gặp

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam bị phạt tù bao nhiêu năm?

Mức phạt tù đối với hành vi phạm tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam sẽ phụ thuộc vào tính chất của hành vi đó. Mức phạt tù từ nhẹ đến nặng sẽ là: phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Đưa 100.000kg chất thải vào lãnh thổ Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

Hành vi đưa 100.000kg chất thải vào lãnh thổ Việt Nam bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 76 Bộ luật hình sự 2015 thì tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam, pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm