Bằng thạc sỹ quan trọng thế nào với công chức?

bởi Luật Sư X
bằng thạc sĩ

Việc đào tạo sau đại học là một việc cần thiết nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức. Vậy việc có bằng thạc sỹ đối với công chức quan trọng thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của LSX!

Căn cứ pháp lí

  • Luật công chức, viên chức 2012
  • NĐ24/2010/NĐ-CP

Nội dung tư vấn 

1 – Lương cao trong thời gian tập sự công chức

Nhằm làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, công chức, viên chức phải trải qua thời gian tập sự được quy định định Luật công chức, viên chức.

Về thời gian tập sự:

– Đối với công chức, thời gian tập sự với công chức loại C là 12 tháng, công chức loại D là 6 tháng. Cụ thể được quy định tại NĐ24/2010/NĐ-CP

Điều 20: Chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

– Thời gian tập sự đối với viên chức là từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc. Tùy vào vị trí làm việc mà thời gian tập sự được quy định phù hợp hơn.

Về chế độ lương trong thời gian tập sự: 

Công chức sẽ được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Thế nhưng, nếu trường hợp người tập sự có bằng thạc sĩ thì sẽ được hưởng mức lương cao hơn, là 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng. Với trường hợp làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, hải đảo,… thì mức lương được hưởng là 100%.

Điều 22: Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự:

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

c) Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, nếu có bằng thạc sĩ lương cơ sở được tính cho bạn khi tập sự công chức là bậc 2. Tăng thêm 1 bậc cũng là một vấn đề rồi đúng không?

 2 – Khi chính thức được tuyển dụng vào biên chế

Trong thời gian tập sự, bằng thạc sĩ thực sự quan trọng với việc được hưởng lương cao hơn so với mức bình thường. Tuy nhiên, khi được tuyển dụng chính thức vào rồi thì có lẽ, bằng thạc sĩ chỉ có tác dụng thể hiện khả năng, trình độ chuyên môn của công chức mà không ảnh hưởng gì đến việc nâng bậc lương trước hạn hay nâng lương thường xuyên.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm