Cách tính án phí dân sự, hình sự, hành chính, lao động

bởi Luật Sư X
Cách tính án phí các vụ án

Án phí trong các vụ án là vấn đề nhiều người quan tâm. Cùng tham khảo bài viết này để hiểu hơn về cách tính án phí trong lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, lao động tại Việt Nam

Căn cứ:

  • Luật phí và lệ phí 2015
  • Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14

Theo quy định tại Điều 3 Luật phí và lệ phí 2015 thì:

Án phí là Khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Án phí có nhiều loại như án phí hình sự, án phí dân sự, án phí kinh tế, án phí lao động, án phí hành chính…

Đây là số tiền thu theo quy định của pháp luật trong mỗi vụ án mà tòa án giải quyết để nộp vào ngân sách nhà nước nhằm bù đắp lại chi phí của nhà nước.  Pháp luật quy định mức án phí đối với từng loại án tuỳ theo cấp xét xử sơ thẩm, sơ thẩm đồng thời chung thẩm, phúc thẩm quy định người phải chịu án phí, người được miễn, được giảm và nộp tạm ứng án phí trước khi vụ án được đưa ra xét xử.  Tòa án phải quyết định và ghi vào bản án các vấn đề về án phí mức phải nộp, người phải chịu án phí

Vậy cách tính như thế nào?

Theo “Danh mục lệ phí và án phí tòa án” thì án phí cụ thể như sau:

ÁN PHÍ

Hình sự:

Án phí sơ thẩm 200.000đ
Án phí phúc thẩm 200.000đ

 

Dân sự

  • Sơ thẩm:

Có giá ngạch:

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch 300.000đ
Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch 3.000.000đ

 

Không có giá ngạch:

Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000đ
Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp
Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng
Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

Kinh doanh thương mại có giá ngạch:

Từ 60.000.000 đồng trở xuống 3.000.000 đồng
Từ trên 60.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% của giá trị tranh chấp
Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng
Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng

Tranh chấp lao động có giá ngạch:

Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng
Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 3% giá trị tranh chấp, nhưng không thấp hơn 300.000 đồng
Từ trên 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 12.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá400.000.000 đồng
Từ trên 2.000.000.000 đồng 44.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng
  • Phúc thẩm
Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động 300.000đ
Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại 2.000.000đ

Hành chính

  • Sơ thẩm
Án phí hành chính sơ thẩm 300.000đ
  • Phúc thẩm
Án phí hành chính sơ thẩm 300.000đ

LỆ PHÍ

Dân sự

Lệ phí sơ thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động 300.000đ
Lệ phí phúc thẩm giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động 300.000đ

 

Lệ phí tòa khác

Lệ phí yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của trọng tài nước ngoài
Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của Trọng tài nước ngoài 3.000.000 đồng
Lệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án về việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài; phán quyết của Trọng tài nước ngoài 300.000 đồng
Lệ phí giải quyết yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại
Lệ phí yêu cầu Tòa án chỉ định, thay đổi trọng tài viên 300.000 đồng
Lệ phí yêu cầu Tòa án xem xét lại phán quyết của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài, về thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài; đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc 500.000 đồng
Lệ phí yêu cầu Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến trọng tài; yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng 800.000 đồng
Lệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án liên quan đến trọng tài 500.000 đồng
Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 1.500.000 đồng
Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công 1.500.000 đồng
Lệ phí bắt giữ tàu biển 8.000.000 đồng
Lệ phí bắt giữ tàu bay 8.000.000 đồng
Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam 1.000.000 đồng
Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài 200.000 đồng
Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án 1.500 đồng/trang A4

 

Quý khách có thể tham khảo bài viết:

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm