Cách tính lương hưu mới nhất theo Bộ luật lao động hiện hành

bởi Hoàng Hà

Lương hưu là khoản thu nhập quan trọng của công dân khi về già đó là thời điểm mà họ không còn khả năng lao động thu nhập nữa. Bài viết dưới đây giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách tính lương hưu mới nhất hiện nay!

Căn cứ:

 • Bộ luật lao động 2012
 • Luật bảo hiểm xã hội 2014
 • Nghị định 115/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 59/2015/TT-BTC

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện để hưởng lương hưu

Theo quy định Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ.

Trường hợp đặc biệt:

Người lao động được nghỉ hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp:

 • Nam đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
 • Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm khai thác than trong hầm lò;
 • Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Đối với lực lượng quân nhân, công an nhân dân thì độ tuổi nghỉ hưu được giảm xuống so với độ tuổi nêu trên:

 • Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi;
 • Nam đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Riêng lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi sẽ được hưởng lương hưu.

Như vậy, điều kiện hưởng lương hưu gồm 2 yếu tố đủ tuổi và đủ thời gian tham gia BHXH.

2. Cách tính lương hưu từ năm 2018

Theo quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định, lương hưu của người lao động được tính như sau:

Từ 1-1-2018, lao động nữ nghỉ hưu khi đóng đủ 15 năm BHXH hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng BHXH tăng thêm 2%. Đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu tối đa 75% thay vì 25 năm như hiện nay.

Lao động nam hiện đóng 15 năm BHXH hưởng lương hưu 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tuy nhiên, từ 1-1-2018, để hưởng mức trên, lao động nam phải đóng đủ 16 năm. Theo đó, lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 đóng đủ 31 năm BHXH hưởng lương hưu tối đa 75% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Nếu lao động nam nghỉ hưu từ năm 2019, 2020, 2021 và 2022 trở đi phải đóng tương ứng 32-35 năm BHXH mới được hưởng 75%. Đến năm 2022 phải tham gia 20 năm BHXH mới được hưởng mức 45%.

 •  Nếu lao động nữ có đủ 25 năm đóng BHXH tính đến thời điểm đủ điều kiện về tuổi quy định để được hưởng lương hưu trong năm 2017 thì tỷ lệ % hưởng lương hưu được tính như sau:

      15 năm đầu tính bằng 45% + 10 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 3% bằng 30% tổng bằng 75%.

 • Nếu lao động nữ có đủ 25 năm đóng BHXH tính đến thời điểm đủ điều kiện về tuổi quy định để được hưởng lương hưu năm 2018 thì cách tính tỷ lệ % hưởng lương như sau:

      15 năm đầu tính bằng 45% + 10 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2% bằng 20% tổng bằng 65%.

Tóm lại, từ năm 2018 trở đi, để đạt được tỷ lệ % hưởng lương hưu ở mức tối đa là 75% thì lao động nữ phải có thời gian đóng BHXH thấp nhất là đủ 30 năm.

 • Đối với lao động nam có đủ 30 năm đóng BHXH tính đến thời điểm đủ điều kiện về tuổi quy định nếu nghỉ hưu trong năm 2017 thì tỷ lệ % hưởng lương hưu tính theo công thức:

      15 năm đầu tính bằng 45% + 15 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2% bằng 30%.

 • Nếu lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 thì tỷ lệ % hưởng lương hưu tính theo công thức:

      16 năm đầu bằng 45% + 14 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2% bằng 28%.

Thêm vào đó khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội cũng quy định

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, nghỉ hưu sớm thì sẽ bị trừ 2%/năm

Ví dụ: Khi bà A 50 tuổi 01 tháng, làm việc trong điều kiện bình thường bị suy giảm khả năng lao động 65%, có 26 năm 04 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu tháng 01/2019. Tỷ lệ hưởng lương hưu được tính như sau:

15 năm đầu được tính bằng 45%

Từ năm thứ 16 đến năm thứ 26 là 11 năm, tính thêm: 11 x 2%=22% 

4 tháng được tính thêm 1/2 năm: 0.5 x 2%= 1%

Tổng tỷ lệ trên: 78% (chỉ tính tối đa 75%)

Bà A nghỉ hưu trước khi 50 tuổi 01 tháng nghỉ hưu trước tuổi 55 tức là 4 năm 11 tháng nên tỷ lệ giảm trừ là: 2% x 4 + 1%= 9%

Vậy tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A là 78% -9%= 69% mức tiền lương đóng BHXH.

 

3. Công thức tính lương hưu mới nhất

Nhìn chung, cách tính lương hưu 2019 đến nay vẫn giống với năm 2018, kể cả đối tượng áp dụng, mức hưởng, thời gian,…

Mức bình quân lương hưu hằng tháng được tính như sau:

 

Mức lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Đối với lao động nam và nữ về hưu trước tuổi thì cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu cũng có những thay đổi. Nếu người lao động nghỉ hưu sớm trước năm 2018 để 15 năm đầu đóng BHXH được tính hưởng 45% thì cần lưu ý vì luật cũng có quy định là nghỉ hưu sớm mỗi năm sẽ bị trừ tương ứng 2% (trước năm 2016 tỷ lệ giảm trừ chỉ là 1%). Trong khi đó, nếu tiếp tục đóng BHXH thêm một năm thì tỷ lệ lương hưu cũng tăng tương ứng 2%.

Từ quy định trên, hiện nay nhiều người suy nghĩ cách làm sao nghỉ hưu trước năm 2018 để có thể có lợi nhất. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy là nếu nghỉ hưu trước thì sẽ bị trừ tương ứng 2%/ năm và hiện nay lương hưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỷ lệ hưởng, tiền lương đóng BHXH bình quân, thời điểm hưởng lương hưu, thời gian hưởng lương…

Trên đây là đối với trường hợp tham gia bảo hiểm bắt buộc, còn đối với trường hợp tham gia bảo hiểm tự nguyện được quy định tại Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội thì mức tính lương hưu cũng giống như khi tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Hy vọng nội dung trên sẽ giúp ích được cho chúng ta hiểu rõ thêm về chế độ hưu trí và cách tính lương hưu để có thể đảm bào được sự ổn định cho cuộc sống cho người lao động khi họ bị suy giảm lao động, không còn khả năng lao động và không còn khả năng tạo ra thu nhập

 

Xin trân thành cảm ơn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm