Câu trộm điện sẽ bị xử lý như thế nào?

Hành vi câu điện hay hành vi trộm cắp điện là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng không phải ai cũng biết hình thức xử lý đối với hành vi này. Hãy đọc bài viết này để biết nhé!

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Hành vi trộm cắp điện là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm

Điện được coi là một loại tài sản của nhà nước, của doanh nghiệp. Bất kỳ hành vi nào trục lợi từ mạng lưới điện quốc gia đều sẽ được coi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đây cũng được coi là hành vi bị nghiêm cấm. Câu điện hay hành vi trộm cắp là hành vi bị cấm trong hoạt động sử dụng điện, cụ thể quy định tại Điều 7 Luật Điện lực 2004 như sau:

Điều 7. Các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện

6. Trộm cắp điện.

Theo đó thì hành vi trộm cắp điện tùy thuộc vào mức độ trộm cắp với số lượng điện bao nhiêu mà sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

2. Hình thức xử phạt

Xử lý hành chính

Thông thường thì với hành vi câu điện chỉ bị xử phạt hành chính do trộm cắp điện trên 20.000kWh thường khó xảy ra. Đối với những hành vi câu điện dưới 20.000 kWh thì chỉ bị xử phạt tiền. Cụ thể quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP:

Điều 12. Vi phạm các quy định về sử dụng điện

9. Phạt tiền đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng dưới 1.000kWh;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 1.000kWh đến dưới 2.000kWh;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 2.000kWh đến dưới 4.500kWh;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 4.500kWh đến dưới 6.000kWh;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 6.000kWh đến dưới 8.500kWh;

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 8.500kWh đến dưới 11.000kWh;

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 11.000kWh đến dưới 13.500kWh;

h) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 13.500kWh đến dưới 16.000kWh;

i) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 16.000kWh đến dưới 18.000kWh;

k) Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số lượng từ 18.000kWh đến dưới 20.000kWh.

Theo đó, thì mức phạt tiền sẽ từ 2.000.000 – 50.000.000 đồng đối với cá nhân và đối với tổ chức là từ 4.000.000 – 100.000.000 đồng. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vi phạm và phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Xử lý hình sự

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức trộm cắp điện từ 20.000kWh trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự 2015:

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Theo đó, đối với trường hợp câu trộm điện  trên 20.000kWh thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tùy thuộc vào giá trị của lượng điện mà người đó trộm cắp. Và người đó còn có thể bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng.

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay