Chăn trâu, bò trên đường bị xử phạt thế nào?

Đường giao thông là khu vực đặc biệt khi các phương tiện cơ giới lưu thông. Để súc vật vào đường của xe cộ là một mối nguy hiểm tiềm tàng và sẽ bị xử phạt khi phát hiện.

Căn cứ:

  • Luật giao thông đường bộ 2008
  • Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện lưu thông trên đường cao tốc

Như đã nói, đường cao tốc là con đường đặt biệt nên việc lưu thông cũng cần tuân theo những điều kiện nhất định được quy định tại Điều 26 Luật giao thông đường bộ 2008, ngoài ra việc chăn dắt súc vật cũng phải đảm bảo và nằm ngoài khu vực lưu thông xe cơ giới:

Điều 34. Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ

1. Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn.

2. Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới.

2. Mức xử phạt

Cấm dắt súc vật vào phần đường dành cho xe lưu thông mà đặc biệt là vùng đường cao tốc. Vậy nếu vi phạm sẽ bị xử lý thế nào? Điều 10 Nghị định 46/2016/NĐ-CP đã quy định rằng:

Điều 10. Xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố.

2. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới;

d) Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển;

3. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ;

4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.

Có thể thấy rằng, mức xử phạt với trường hợp vi phạm lỗi ở khu vực đường xá bình thường thì chỉ đến 100.000đ nhưng nếu vi phạm trên đường cao tốc llên đến 600.000đ. Hãy tham khảo thêm bài viết để rõ hơn về nguyên tắc xử phạt:

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay