Có cần về quê để chứng thực Sơ yếu lý lịch không?

bởi Luật Sư X
công chứng

Mùa tuyển dụng việc làm đang đến thì nhu cầu về một bản “Hồ sơ lý lịch có chứng thực” là một trong những yêu cầu của nhà tuyển dụng. Bởi họ cần một thông tin chính xác có xác thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy, đi đâu để công chứng sơ yếu lý lịch? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Sơ yếu lý lịch chỉ cần chứng thực, không nhất thiết phải công chứng !

Sơ yếu lý lịch là tờ khai của cá nhân kê khai về thông tin gia đình, thông tin bản thân, quá trình học tập, và rèn luyện,…Tuy nhiên, Căn cứ theo Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì việc Sơ yếu lý lịch chỉ cần chứng thực chữ ký của người yêu cầu chứng thực là được.

Điều 24. Thủ tục chứng thực chữ ký

4. Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;

b) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;

Như vậy, việc chứng thực Sơ yếu lý lịch chỉ cần thực hiện chứng thực chữ ký, theo đó, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực. Người kê khai phải tự chịu trách nhiệm với pháp luật về những gì mình kê khai trong bản Sơ yếu lý lịch của mình.

2. Chứng thực Sơ yếu lý lịch ở đâu
Nhiều người vẫn cho rằng: “bởi việc kê khai trong sơ yếu lý lịch là những thông tin kê khai về cá nhân, gia đình nên phải được chứng thực tại UBND xã, phường nơi thường trú của cá nhân muốn chứng thực chữ ký”. Tuy nhiên, suy nghĩ này là sai. Bởi, việc chứng thực sơ yếu lý lịch được thực hiện ở nhiều cơ quan, văn phòng mà theo luật định có thẩm quyền chứng thực. Cụ thể được quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực

5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Cụ thể, 3 cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký hồ sơ bao gồm; 

Thứ nhấtUBND phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú 

Người yêu cầu chứng thực hồ sơ lý lịch mang theo bản sơ yếu lý lịch cũng như chứng minh dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu đến UBND nơi đăng ký thường trú để xác nhận sơ yếu lý lịch. 

Thứ hai, UBND phường, xã hoặc Phòng Tư pháp 

Theo quy định của pháp luật thì Phòng tư Pháp, UBND xã phường cũng có thẩm quyền chứng thực vào sơ yếu lý lịch của người khai. Việc chứng thực được thực hiện trước mặt chủ thể có thẩm quyền chứng thực và chữ ký phải là chữ ký của người khai. 

Thứ ba,  Văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng được Nhà nước quy định là cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực hồ sơ, giấy tờ và các loại văn bản khác như hợp đồng, di chúc….Và đối với chứng thực chữ ký hồ sơ sơ yếu lý lịch cũng vậy, người cần chứng thực hồ sơ mang theo giấy tờ tùy thân cũng như bản Sơ yếu cần chứng thực đến Văn phòng công chứng để thực hiện chứng thực chữ ký. Việc ký vào Sơ yếu và lời khai được thực hiện trước mặt công chứng viên. 

3. Thủ tục chứng thực chữ ký sơ yếu lý lịch 

Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
  • Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

Bước 2: Chủ thể có thẩm quyền kiểm tra yêu cầu chứng thực về tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và tính minh mẫn, nhận thức của người yêu cầu chứng thực. 

Bước 3: Chủ thể có thẩm quyền thực hiện: 

  • Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;
  •  Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Bước 4: nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực

Bước 5: Người yêu cầu nhận lại bản hồ sơ lý lịch sau khi đã thanh toán các khoản phí. 

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ hành chính tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm