Đơn xin điều chuyển công tác năm 2022

bởi Hương Giang
Đơn xin điều chuyển công tác năm 2022

Điều chuyển công tác được hiểu là việc người lao động được chuyển đến một nơi làm việc mới. Thuật ngữ này thường được sử dụng tại các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp có quy mô lớn,… Nhiều độc giả thắc mắc không biết Mẫu Đơn xin điều chuyển công tác năm 2022 là mẫu nào? Hướng dẫn cách viết đơn xin điều chuyển công tác theo quy định? Quy trình điều chuyển công tác được thực hiện ra sao? Sau đây, Luật sư X sẽ làm rõ vấn đền này thông qua bài viết “Đơn xin điều chuyển công tác năm 2022” cùng những quy định liên quan. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Hiểu thế nào là đơn xin chuyển công tác?

Đơn xin chuyển công tác là một loại giấy tờ được người lao động sử dụng khi có mong muốn xin chuyển đến nơi làm việc hoặc là chuyển đến nơi công tác mới, đơn này thường được sử dụng tương đối phổ biến trong các cơ quan nhà nước, trong những doanh nghiệp có quy mô lớn, các bộ phận, các phòng ban, trong những đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ;…

Việc chuyển công tác có thể là do người lao động tự giác viết đơn chuyển hoặc là do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện thuyên chuyển theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp được chuyển công tác theo quy định của pháp luật thì những người đó sẽ không cần phải viết đơn, còn đối với những cá nhân có nhu cầu xin chuyển công tác vì những lý do cá nhân thì sẽ cần phải viết đơn theo quy định.

Người lao động sẽ chỉ được chuyển công tác trong trường hợp đơn đó đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận và đồng ý phê duyệt.

Đơn xin điều chuyển công tác năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo …………………

Tên tôi là:  ……………………………………………………..Sinh ngày…… / …….. /………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………….

Trú quán:…………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay: …………………………………………………………………………………

Ngày vào ngành……./……./………. Ngày về đơn vị công tác hiện nay……../……./…………

Đơn vị xin chuyển đến: …………………………………………………………………………………….

Lý do xin chuyển công tác: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

            Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ………, xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

 …….., ngày…….. tháng…… năm 20……
Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊQUẢN LÝ TRỰC TIẾPNGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tải về mẫu đơn xin điều chuyển công tác

Hướng dẫn cách viết đơn xin điều chuyển công tác

Đơn xin chuyển công tác về gần nhà sẽ giúp người lao động thuận lợi cho công việc và đi lại của người lao động. Đối với nội dung đơn xin chuyển công tác về gần nhà cần bao gồm những nội dung sau:

– Phần 1: Quốc hiệu, tiêu ngữ( phần bắt buộc có trong đơn); sau đó là tiêu đề đơn(” đơn xin chuyển đổi đơn vị công tác”, ” đơn xin chuyển công tác về gần nhà”….)

Những thông tin cơ bản về cá nhân: tên; tuổi; ngày, tháng, năm, sinh; quê quán; nơi thường trú; chức vụ; vị trí làm việc hiện tại của người làm đơn.

– Phần 2: Nội dung đơn

+ Người làm đơn cần trình bày lý do xin chuyển công tác( trình bày chi tiết, đầy đủ lý do người làm đơn muốn thuyên chuyển công tác sang vị trí mới. Ngoài ra trong phần lý do bạn có thể thêm vào lập trường, quan điểm của mình vào vị trí mới): Ví dụ như hoàn cảnh gia đình( cha mẹ, con cái, bệnh tật đau ốm khó đi lại và không ai chăm sóc được). Để bản thân có điều kiện thuận lợi nhất để công tác công việc đồng thời thuận tiện nhất cho việc trông nom, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già, chăm sóc cho con nhỏ bệnh tật tôi viết đơn này kính mong các cấp có liên quan xem xét và tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể công tác gần nhà. Cải thiện năng lực cá nhân để phát triển năng lực bản thân tốt nhất,….

+ Người làm đơn ghi đầy đủ thông tin nơi mong muốn được chuyển về trong đơn( Người làm đơn có thể tham khảo các vị trí cần tuyển cán bộ, công chức phù hợp với năng lực chuyên môn trên trang web, cổng thông tin nội bộ của ngành, nghề và điền thông tin vào vị trí này).

– Phần cuối: 

+ Lời hứa, lời cam đoan sẽ thực hiện, chấp hành đúng quy định được đề ra

+ Lời cảm ơn, chữ ký của người làm đơn

Sau khi viết, điền thông tin vào đơn xin chuyển công tác bạn cần nộp đơn xin chuyển công tác lên lãnh đạo, thủ trưởng cơ bản, đơn vị chờ ý kiến xét duyệt, chỉ đạo từ cấp trên. Cán bộ, lãnh đạo tổ chức sẽ dựa trên các điều kiện, thủ tục điều động, thuyên chuyển cán bộ giữa các bộ phận theo trật tự sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho người làm đơn.

Quy trình điều chuyển công tác

Thành phần hồ sơ

Mỗi doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hay mỗi tỉnh sẽ có những yêu cầu khác nhau về các loại giấy tờ trong hồ sơ xin chuyển công tác, nhưng nhìn chung sẽ có các giấy tờ cơ bản dưới đây:

– Đơn xin chuyển công tác có sự đồng ý của người quản lý, thủ trưởng đơn vị;

– Văn bản đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến;

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận (xác nhận của địa phương nơi cư trú nếu là người lao động trong các doanh nghiệp; xác nhận của trưởng cơ quan, đơn vị nếu là công chức, viên chức, giáo viên, công an, bộ đội,…)

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

– Bản sao hộ khẩu.

Với công chức, viên chức, công an, bộ đội, giáo viên còn cần bổ sung thêm:

– Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch;

– Bản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng lương,…

Đơn xin điều chuyển công tác năm 2022
Đơn xin điều chuyển công tác năm 2022

Quy trình điều chuyển công tác

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp đơn

Viên chức, cán bộ nộp đơn và hồ sơ xin chuyển công tác về Phòng Tổ chức, Hành chính để trình Viện trưởng xem xét và phê duyệt.

Trong 05 ngày làm việc, bên Phòng Tổ chức, Hành chính sẽ thông báo cho cán bộ, viên chức biết đơn đã được Viện trưởng chấp nhận hoặc không được chấp nhận để làm tiếp các thủ tục tiếp theo.

Bước 3: Thụ lý hồ sơ

Trong trường hợp đơn không được chấp nhận, Viện trưởng sẽ gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không chấp nhận đến cán bộ, viên chức và đơn vị đồng thời gửi công văn phúc đáp cho cơ quan.

Trường hợp đơn được chấp nhận, cán bộ và viên chức nộp Bản lý lịch viên chức (theo mẫu có sẵn), các xác nhận không có công nợ với Viện, trả thẻ BHYT, văn bản cam kết đã bàn giao công việc (nếu có) về Phòng Tổ chức, Hành chính.

Phòng Tổ chức, Hành chính sẽ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho cán bộ, viên chức trong quá trình thụ lý hồ sơ.

Bước 4: Nhận quyết định và bàn giao hồ sơ

Cán bộ, viên chức nhận quyết định chuyển công tác, giấy chấm dứt hợp đồng làm việc có xác nhận của cán bộ, viên chức và cơ quan có thẩm quyền, giấy thôi trả lương tại Phòng Tổ chức, Hành chính để nộp về cơ quan mới.

Nếu của cơ quan tiếp nhận cán bộ, viên chức có yêu cầu bằng văn bản đề nghị Viện bàn giao hồ sơ của cán bộ, viên chức, thì toàn bộ Hồ sơ gốc của viên chức sẽ được niêm phong và được chuyển đến cơ quan mới theo yêu cầu.

Bước 5: Nhận sổ BHXH

Phòng Tổ chức, Hành chính có nghĩa vụ báo giảm đóng BHXH trước ngày cán bộ, viên chức nghỉ (trước 05 ngày để hoàn tất thủ tục) và trả sổ bảo hiểm.

Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày viên chức nghỉ việc, Phòng Tổ chức, Hành chính thông báo cho viên chức đến nhận sổ BHXH.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết Luật sư X tư vấn về “Đơn xin điều chuyển công tác năm 2022” Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Đội ngũ luật sư của Công ty Luật sư X luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến dịch vụ làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý độc giả hãy liên hệ ngay tới hotline 0833.102.102 để được các chuyên gia pháp lý của Luật sư X tư vấn trực tiếp.

Câu hỏi thường gặp

Ý nghĩa của đơn xin chuyển công tác là gì?

Tùy vào vị trí, nhu cầu việc làm mà người xin việc muốn chuyển tới mà đơn xin chuyển công tác sẽ có các ý nghĩa và mục đích khác nhau:
– Nhân viên công ty muốn chuyển tới một bộ phận khác phù hợp với năng lực bản thân và có thể phát triển bản thân với công việc đó;
– Người lao động muốn chuyển tới làm việc tại chi nhánh ở quê để gần với gia đình;
– Giáo viên muốn chuyển tới dạy tại một trường khác trong huyện;
– Công an muốn chuyển tới làm việc tại một đơn vị khác trong tỉnh.

Viên chức, cán bộ nộp đơn và hồ sơ xin chuyển công tác tại đâu?

Viên chức, cán bộ nộp đơn và hồ sơ xin chuyển công tác về Phòng Tổ chức, Hành chính để trình Viện trưởng xem xét và phê duyệt.
Trong 05 ngày làm việc, bên Phòng Tổ chức, Hành chính sẽ thông báo cho cán bộ, viên chức biết đơn đã được Viện trưởng chấp nhận hoặc không được chấp nhận để làm tiếp các thủ tục tiếp theo.

Điều kiện để thuyên chuyển cán bộ là gì?

Căn cứ vào Điều 26 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định:
– Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức vì một lý do nào đó có kế hoạch thuyên chuyển công tác cho nhân viên và đã được cấp trên đồng ý phê duyệt thì cơ quan đó có quyền ra giấy quyết định thuyên chuyển công tác.
– Đối với các trường hợp có sự thay đổi nhân sự giữa các ngành, giữa trung ương và địa phương nhằm mục đích đào tạo, nâng cao năng lực làm việc.
– Bất cứ trong trường hợp nào thì các quyết định thuyên chuyển công tác chỉ có hiệu lực khi được sự chấp nhận, phê duyệt của người lãnh đạo hay cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm