Đưa hối lộ bị xử phạt như thế nào?

Đưa hối lộ mà một trong những hành vi bị lên án gây gắt, là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Vậy hành vi này được pháp luật điều chỉnh thế nào? 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Tội đưa hối lộ là gì?

Theo Điều 364 Bộ luật hình sự: tội đưa hối lộ được hiểu là hành vi đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất, lợi ích phi vật chất cho những người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Ví dụ: Trùm xã hội đen Năm Cam dùng tiền mua chuộc, dụ dỗ cán bộ để bao che tội phạm. Đây là hành vi được xét vào tội đưa hối lộ.

2. Hình phạt tội hối lộ

Theo điều 364 Bộ luật hình sự, người đưa hối lộ sẽ được xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trong những trường hợp cụ thể được pháp luật quy định như sau:

  • Phạt tù từ 02 đến 07 năm đối với một trong những trường hợp: có tổ chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt; dùng tài sản của nhà nước để đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
  • Phạt tù từ 07 đến 12 năm đối với trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
  • Phạt tù từ 12 đến 20 năm đối với trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên.

 

3. Trường hợp đặc biệt được coi như không có tội hoặc miễn trách nhiệm hình sự.

Có những trường hợp dù đã hoặc sẽ đưa hối lộ những vẫn được khoan hồng và miễn trách nhiệm hình sự. Quy định này được quy định cụ thể lại Điều 364 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

Điều 364. Tội đưa hối lộ

7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Có thể thấy rằng, pháp luật đã có nhìn nhận đúng đắn trong việc xử phạt hành vi phạm tội và đã có sự khoan hồng đối với những ai biết “quay đầu”. Xét hành vi phạm tội có tính chất ép buộc, không theo ý chí của người phạm tội thì tòa có thể xử vô tội nếu người bị ép buộc đưa hối lộ khai báo thành khẩn. Trong trường hợp không bị ép buộc nhưng người đưa hối lộ “biết sai mà sửa” chủ động khai báo thì sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Đây cũng là hình thức khuyến khích cũng như ngăn chặn, hạn chế các hành vi phạm tội trong xã hội.

Mong mang lại kiến thức bổ ích cho mọi người.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay