Dưới 18 tuổi có được đứng tên sổ đỏ nhà đất?

bởi Luật Sư X

Nhà đất là một tài sản lớn của bất kì người nào và thường để tạo lập lên được một tài sản lớn vậy thì cần phải có thời gian tích lũy khá nhiều. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cha mẹ muốn để lại nhà, đất cho con và muốn đăng ký cho con đứng tên mảnh đất đó, nhưng đứa con lại chưa đủ 18 tuổi. Vậy thì liệu có thể đăng ký đứng tên nhà cho con hay không? LSX gửi tới bạn đọc câu trả lời sau.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Quyền sở hữu nhà, đất của người dưới 18 tuổi

Luật Đất đai 2013 có quy định chủ thể sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất bao gồm tổ chức và cá nhân tại Điều 5:

Điều 5. Người sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức);

2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);

Mặt khác, Điều 97 Luật Đất đai 2013 cũng quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều 97. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Theo đó, cá nhân dù chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất nếu mảnh đất, ngôi nhà đó là thuộc sở hữu theo đúng pháp luật. Pháp luật đất đai hiện nay cũng không quy định về giới hạn độ tuổi đối với việc người sử đụng dất đăng ký quyền sở hữu đối với mảnh đất đó.
2. Quyền đăng ký quyền sở hữu nhà, đất của người dưới 18 tuổi

Đứng tên nhà đất là một hình thức đăng ký quyền sở hữu nhà, đất đó một cách hợp pháp. Quyền sở hữu tài sản được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015. Mặt khác, pháp luật hiện hành không có quy định nào về giới hạn độ tuổi sở hữu xe nhà, đất. Như vậy, người dưới 18 tuổi cũng có quyền đứng tên sở hữu nhà, đất như người trên 18 tuổi.

Tuy nhiên, người dưới 18 tuổi là người chưa thành niên theo quy định tại Điều 21 BLDS 2015:

Điều 21. Người chưa thành niên
1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

Để thực hiện một giao dịch dân sự thì người dưới 18 tuổi cần phải thông qua người giám hộ theo  Điều 21 BLDS 2015:

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Theo đó, việc đăng ký đứng tên nhà đất, đứng tên sổ đỏ của người dưới 18 tuổi sẽ thông qua người giám hộ (cha, mẹ, ông, bà,…) của người đó thực hiện. Như vậy, có thể thấy, pháp luật không có giới hạn về độ tuổi đứng tên hợp pháp với các giấy tờ nhà đất thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân. Tuy nhiên, đối với các cá nhân dưới 18 tuổi thì khi thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhà đất đó thì cần phải thông qua người đại diện/người giám hộ theo quy định của BLDS để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của họ được đảm bảo một cách đầy đủ nhất

Quý khách có thể xem thêm bài viết:

 

VIDEO THAM KHẢO

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về các dịch vụ tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm