Dưới 18 tuổi thuê nhà nghỉ cần sự đồng ý của bố mẹ

Việc thuê nhà nghỉ hiện nay đã không còn xa lạ, người ta có thể thuê vì cần tạm trú, cần chỗ ngủ,…và hàng vạn lý do khác nữa. Tuy nhiên, đây luôn được xem là một địa điểm kinh doanh khá nhạy cảm. Bởi vậy, pháp luật quy định việc kinh doanh và vận hành ngành này khá đặc thù. Vậy nếu người dưới 18 tuổi thuê nhà nghỉ thì cần xuất trình giấy tờ gì hay không? Cần điều kiện gì hay không?  Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Giao dịch dân sự của người chưa thành niên

Theo như quy định của pháp luật thì việc thuê nhà nghỉ chính là một giao dịch dân sự thông qua hợp đồng thuê nhà nghỉ giữa khách hàng và chủ nhà nghỉ. Giao dịch dân sự phát sinh với từng độ tuổi khác nhau cũng được quy định khác nhau về người có thẩm quyền ký kết, xác lập và thực hiện. Cụ thể, tại Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau: 

Điều 21. Người chưa thành niên

1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Như vậy, giao dịch dân sự của người chưa thành niên được xác lập, thực hiện như sau:

  • Đối với giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi sẽ do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện;

  • Đối với người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi;

  • Đối với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Như vậy, người dưới 18 tuổi tùy từng lứa tuổi khác nhau mà việc xác lập giao dịch dân sự sự cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. 

2. Dưới 18 tuổi thuê nhà nghỉ phải có người đại diện theo pháp luật!

Như đã phân tích ở trên, thì việc thuê nhà nghỉ chính là một hành vi giao kết hợp đồng. Bởi vậy, tùy theo từng khung tuổi khác nhau mà việc thuê nhà nghỉ của ngưới dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Cụ thể thì nếu người đó từ đủ 6 tuổi – chưa đủ 18 tuổi thuê nhà nghỉ sẽ phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý do đây là giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản và cũng không phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi

Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau: 

Điều 136. Đại diện theo pháp luật của cá nhân

1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Theo đó, người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên gồm cha, mẹ đối với con dưới 18 tuổi; người giám hộ đối với người được giám hộ; người do Tòa án chỉ định.

Còn đối với người dưới 6 tuổi sẽ không tự mình xác lập, thực hiện được giao dịch mà phải do người đại diện theo pháp luật tiến hành.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: