Khi nào được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ?

Khi chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thì quyền lợi của người lao động thường bị ảnh hưởng vì họ không hiểu rõ những quy định của pháp luật, kể cả tiền những ngày họ chưa nghỉ. Vậy những trường hợp nào người lao động được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ. Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Căn cứ:

  • Bộ luật lao động năm 2012;
  • Nghị định 05/2015/NĐ – CP quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật lao động năm 2012

Nội dung tư vấn:

1. Tiền lương là gì?

Định nghĩa

Theo Điều 90 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về tiền lương như sau:

Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Theo đó, tiền lương được hiểu là số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và điều kiện lao động, được xác định theo sự thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên trong hợp đồng lao động hoặc theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm

Tiền lương có những đặc điểm sau đây:

  • Tiền lương là khoản tiền trả cho người lao động sống.
  • Tiền lương được thể hiện dưới hình thức tiền mặt.
  • Tiền lương trong quan hệ lao động chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật.

2. Khi nào được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ?

Theo Điều 114 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định như sau:

Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Theo quy định trên, thì người lao động muốn thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Người lao động nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau: thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà nghỉ việc.
  • Người lao động đó phải chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm.

Như vậy, người lao động muốn được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ thì phải đáp ứng được 2 điều kiện trên.

3. Căn cứ để trả tiền lương cho người lao động những ngày chưa nghỉ

Tiền lương để tính trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ sẽ được tính theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ – CP cụ thể:

Điều 26. Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương

3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm;

b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

4. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay