Lương cơ bản là gì?

Lương cơ bản không phải là một khái niệm được quy định trong luật. Tuy nhiên, đây vẫn là tên gọi quen thuộc với nhiều người lao động, cũng như với cán bộ, công chức, viên chức. Vậy lương cơ bản là gì? Luật Sư X sau đây xin giải quyết những vấn đề xung quanh thuật ngữ này như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành;
  • Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nội dung tư vấn

1. Lương cơ bản là gì? 

Lương cơ bản được hiểu là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, tùy thuộc vào tính chất, yêu cầu của từng công việc cụ thể.

Mức lương cơ bản không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi và các khoản thu nhập bổ sung khác. Do đó, trong nhiều trường hợp, lương cơ bản không phải là lương thực nhận của người lao động. Hiểu một cách chính xác hơn, lương cơ bản là mức lương thấp nhất mà người lao động có thể nhận được khi làm việc trong một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đó.

2. Những nội dung liên quan đến khái niệm lương cơ bản

Về đối tượng áp dụng: với tất cả người lao động (trong và ngoài khu vực Nhà nước);

Về mức độ ảnh hưởng: Khi lương cơ bản tăng, tức là mức lương thực tế của người lao động cũng tăng;

Về chu kỳ thay đổi: Tăng theo sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

3. Cách tính lương cơ bản mới nhất theo quy định của pháp luật

Do với tính chất là mức lương tối thiểu người lao động nhận được, nên mức lương cơ bản đối với đối tượng ngoài Nhà nước và Nhà nước cũng có sự khác biệt. Cụ thể như sau:

3.1. Lương cơ bản 2019 của người lao động với đối tượng ngoài Nhà nước

Lương cơ bản của người lao động làm việc trong doanh nghiệp chính là mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. Căn cứ Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức lương cơ bản 2019 của đối tượng này như sau:

  • Lương cơ bản vùng 1: 4,18 triệu đồng/tháng;
  • Lương cơ bản vùng 2: 3,71 triệu đồng/tháng;
  • Lương cơ bản vùng 3: 3,25 triệu đồng/tháng;
  • Lương cơ bản vùng 4: 2,92 triệu đồng/tháng.

3.2. Lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Nhà nước

Mức lương cơ bản của đối tượng này được tính theo công thức:

Lương cơ bản =  Lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó, mức lương cơ sở năm 2019 có sự điều chỉnh như sau:

+ Từ 01/01 – 30/06/2019: 1,39 triệu đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP)

+ Từ 01/07 – 31/12/2019: 1,49 triệu đồng/tháng (theo quy định tại Nghị quyết 70/2018/QH14).

 

Khuyến nghị

   1. LSX là thương hiệu hàng đầu về luật sư tranh tụng tại Việt Nam

2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay