Mẫu di chúc mới nhất 2021

bởi Luật Sư X
Mẫu di chúc mới nhất 2019

Pháp luật cho phép công dân được định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Để đảm bảo di sản của mình được phân chia đến đúng người thì việc lập di chúc là điều cần thiết. Sau đây, Luật sư X sẽ cung cấp cho bạn mẫu di chúc mới nhất 2021.

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung bài viết

1, Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có thể lập di chúc bằng miệng hoặc bằng văn bản. Một di chúc được pháp luật công nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Bên cạnh điều kiện trên thì người lập di chúc phải đảm bảo về độ tuổi lập di chúc của mình, cụ thể là phải là người thành niên hoặc là người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới 18 tuổi và phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc nguời giám hộ.

Một di chúc thông thường có những nội dung cơ bản sau:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản.

Người lập di chúc có thể thêm nội dung khác tùy thuộc vào ý chí của người đó nhưng nội dung được thêm vào phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Di chúc bằng văn bản không bắt buộc phải công chứng, chứng thực nhưng để đảm bảo không xảy ra tranh chấp về sau thì di chúc bằng văn bản nên được công chứng, chứng thực.

Tham khảo bài viết: Hướng dẫn viết di chúc

2. Mẫu di chúc mới nhất 2021:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

DI CHÚC

Tại Phòng Công chứng số…………thành phố

Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………………

Sinh ngày:………/……../…………….

Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………………….

Hộ khẩu thường trú:

………………………………………………………………………………..……………………..

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau:

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người lập di chúc

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………………………………….)

Tại Phòng Công chứng số………thành phố

Tôi…………………………………, công chứng viên Phòng Công chứng số………thành phố

Chứng nhận:

– Ông/bà ………………….…..……. đã tự nguyện lập di chúc này;

– Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông(bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã ký vào di chúc trước sự có mặt của tôi;

            Số công chứng ………., quyển số ……….

Công chứng viên

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc.

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm