Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022

bởi Ngọc Gấm
Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022

Chào Luật sư, Luật sư có thể cho tôi biết thêm thông tin về mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022. Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Tại Việt Nam, khi bất kỳ một tổ chức nào muốn đăng ký kiểm dịch thực phẩm thì phải nộp mẫu đăng ký kiểm dịch thực phẩm về phía cơ quan kiểm dịch thực vật tại địa phương. Vậy câu hỏi đặt ra là mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022 được trình bày như thế nào? Tải mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022 ở đâu?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022 LSX mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

Kiểm dịch thực vật là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 quy định về kiểm dịch thực vật như sau:

– Kiểm dịch thực vật là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

Như vậy kiểm dịch thực vật là việc mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra hàng hóa nhập khẩu để tránh lây lan những dịch bệnh nguy hiểm do virus; côn trùng hoặc mầm bệnh gây ảnh hưởng đến thực vật nông sản và con người tại lãnh thổ Việt Nam.

Quy định về thông báo kiểm dịch thực vật tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định về thông báo kiểm dịch thực vật tại Việt Nam như sau:

– Thông báo cho nước xuất khẩu:

Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu trong các trường hợp sau:

 • Vật thể nhập khẩu bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ và biện pháp kiểm dịch thực vật được áp dụng để xử lý;
 • Vật thể nhập khẩu chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam;
 • Vật thể nhập khẩu không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;
 • Vật thể nhập khẩu vi phạm các quy định khác về kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Việt Nam.

– Thông báo cho chủ vật thể và cơ quan khác có liên quan.

Cơ quan kiểm dịch thực vật thông báo cho chủ vật thể hoặc cơ quan khác có liên quan trong những trường hợp sau:

 • Trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8;
 • Lô vật thể là giống cây trồng hoặc sinh vật có ích.

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định tại Điều 6 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT quy định hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật tại Việt Nam như sau:

– Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT hoặc Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô vật thể (lô hàng) thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT.

– Bản sao chụp hoặc bản điện tử hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Trường hợp chủ vật thể nộp bản sao chụp hoặc bản điện tử, phải nộp bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể.

– Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (trường hợp quy định phải có Giấy phép.

Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022
Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022

Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 7 đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT; Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT; Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT quy định về trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật tại Việt Nam như sau:

Thứ nhất, đăng ký kiểm dịch thực vật:

Chủ vật thể nộp (gửi) 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu tại cơ quan kiểm dịch thực vật hoặc qua bưu chính hoặc qua Cơ chế một cửa Quốc gia (trực tuyến).

Thứ hai, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

Thứ ba, kiểm tra vật thể:

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau đây:

 • Kiểm tra sơ bộ: Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể;
 • Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại.

Giám định sinh vật gây hại.

 • Cơ quan kiểm dịch thực vật gửi mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại thu được cho Tổ chức giám định sinh vật gây hại. Tổ chức giám định sinh vật gây hại thực hiện giám định sinh vật gây hại và trả kết quả cho cơ quan kiểm dịch thực vật

Thứ tư, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

 • Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đối với lô vật thể (lô hàng) thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục IIa ban hành kèm theo Thông tư này trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.
 • Trường hợp phát hiện lô vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định áp dụng các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật phù hợp theo quy định.
 • Trường hợp lô vật thể được vận chuyển bằng tàu biển có chiều cao khoang chứa hàng từ 3m trở lên, phải chia thành nhiều lớp để kiểm tra thì sau khi kiểm tra mỗi lớp, căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật cho khối lượng vật thể đã kiểm tra (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).
  • Sau khi có Giấy tạm cấp kết quả, lô hàng được phép vận chuyển về kho bảo quản và chỉ được đưa ra sản xuất, kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa. Căn cứ kết quả kiểm tra toàn bộ lô vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể.

Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

…………, ngày…… tháng…… năm……

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT (*)

Kính gửi: ……………………(**)…………………

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:

Địa chỉ:

Điện thoại:…………………………….Fax/E-mail:

Số Giấy CMND:                     Ngày cấp:…………… Nơi cấp:……………

Đề nghị quý cơ quan kiểm dịch lô hàng nhập khẩu sau (***):

1. Tên hàng: …………………………………..Tên khoa học:…………………………………………..

Cơ sở sản xuất: ………………………………………………………………………………………………..

Mã số (nếu có):………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

2. Số lượng và loại bao bì: ………………………………………………………………………………….

3. Khối lượng tịnh:…………………………………..Khối lượng cả bì:……………………………….

4. Số hợp đồng hoặc số chứng từ thanh toán (L/C, TTr…): ………………………………………..

5. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

6. Nước xuất khẩu:…………………………………………………………………………………………….

7. Cửa khẩu xuất:……………………………………………………………………………………………….

8. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

9. Cửa khẩu nhập:………………………………………………………………………………………………

10. Phương tiện vận chuyển:………………………………………………………………………………..

11. Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………………………….

12. Giấy phép kiểm dịch nhập khẩu (nếu có):……………………………………………………………

13. Địa điểm kiểm dịch: ………………………………………………………………………………………

14. Thời gian kiểm dịch:………………………………………………………………………………………

15. Số bản Giấy chứng nhận kiểm dịch cần cấp: ……………………………………………………..

16. Nơi hàng đến:………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết: Bảo quản nguyên trạng hàng hóa nhập khẩu, đưa về đúng địa điểm, đúng thời gian được đăng ký và chỉ đưa hàng hóa ra lưu thông sau khi được quý Cơ quan cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch (****).

 Tổ chức cá nhân đăng ký
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ quan Kiểm dịch

Đồng ý đưa hàng hóa về địa điểm: ……………………………………………….. để làm thủ tục kiểm dịch vào hồi……giờ ngày……tháng……năm……

Lô hàng chỉ được thông quan sau khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch

 Vào sổ số…………, ngày…tháng…năm… …………………(*)………………… (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ quan Hải quan

(trong trường hợp lô hàng không được nhập khẩu)

Lô hàng không được nhập khẩu vào Việt Nam vì lý do:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

 …………, ngày…tháng…năm…
Chi cục Hải quan cửa khẩu………………………
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Lưu ý các ký hiệu ghi chú:

(*) Đăng ký theo Mẫu này được thể hiện trên 2 mặt của tờ giấy khổ A4;

(**) Tên cơ quan Kiểm dịch;

(***) Phải có đầy đủ các tiêu chí theo đúng thứ tự và khai các tiêu chí thích hợp đối với lô hàng;

(****) Cam kết này chỉ ghi khi đăng ký kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu;

Lưu ý: Cá nhân đăng ký không có con dấu phải ghi rõ số Giấy chứng minh nhân dân, ngày tháng và nơi cấp.

Tải xuống mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [76.00 KB]

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ LSX

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật mới năm 2022. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến quy định giá đền bù tài sản trên đất; đền bù tài sản trên đất nông nghiệp; bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp; quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đổi tên bố trong giấy khai sinh của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao cần phải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu?

Thực vật là cây và các sản phẩm của cây. Việc kiểm dịch thực vật là các hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng kiểm soát và sinh vật gây hại lạ. Đối tượng kiểm dịch thực vật là các sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có hoặc có nhưng phân bố hẹp ở Việt Nam và phải được kiểm soát nghiêm ngặt.
Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là thực vật, phương tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.

Nguyên tắc kiểm dịch thực vật tại Việt Nam?

– Phát hiện sớm, kết luận nhanh chóng, chính xác; xử lý triệt để, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập, lan rộng của đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát, sinh vật gây hại lạ.
– Phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là chính; áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật gây hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt.
– Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện nguyên tắc bốn đúng bao gồm đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách; tuân thủ thời gian cách ly; bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái.
– Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, kết hợp khoa học và công nghệ hiện đại với kinh nghiệm truyền thống của nhân dân.

Quy định về hợp tác quốc tế về kiểm dịch thực vật tại Việt Nam?

– Hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin về phòng, chống sinh vật gây hại, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật.
– Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương là đầu mối trao đổi thông tin về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động hợp tác quốc tế.

5/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm