Mẫu đơn xin đề nghị chuyển công tác mới nhất

Trong quá trình công tác, làm việc thì việc người lao động có mong muốn chuyển sang nơi khác làm việc không có gì hiếm lạ. Và để có thể thực hiện việc chuyển công tác, làm việc sang một nơi mới thì trước hết người lao động phải viết đơn xin đề nghị chuyển công tác. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn viết một đơn xin đề nghị chuyển công tác đạt chuẩn.

Nội dung tư vấn 

1. Nội dung của một đơn xin đề nghị chuyển công tác:

Một đơn xin đề nghị chuyển công tác gồm những thông tin cần thiết sau đây:

  • Thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng sinh, quê quán…
  • Trình độ bản thân: chuyên môn, học vấn
  • Công việc hiện tại đang đảm nhận
  • Quá trình công tác
  • Hoàn cảnh gia đình và bản thân

2. Mẫu đơn xin đề nghị chuyển công tác:

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin đề nghị chuyển công tác của chúng tôi sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

ĐƠN XIN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………tháng…      ……năm ……………………………………………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn:…………………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………………………………………………..

Công việc hiện tại đang đảm nhận:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm vào ngành:…………………………………………………………………………………………………

Quá trình công tác:……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                        …, ngày….. tháng…. năm….

Hồ sơ kèm theo:                                                                                                         Người làm đơn

– ………..                                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

– ……….

                                           Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,