Mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023

bởi Ngọc Gấm
Mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023

Chào Luật sư, do một dự án đầu tư của tôi ở Hà Lan đang có sự cố lớn nên tôi không thể có mặt tại Việt Nam vào ngày 06/05/2023 để giải quyết vụ việc thuận tình ly hôn giữa hai vợ chồng của tôi. Nên hiện nay tôi rất muốn làm đơn xin Toà án xét xử ly hôn vắng mặt đối với tôi. Chính vì thế Luật sư có thể hướng dẫn cho tôi hỏi cách viết một mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023 như thế nào được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023. LSX mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

Quy định về việc trình bày lý do ly hôn khi xét xử tại Toà án

Để được Toà án chấp nhận yêu cầu ly hôn của bạn thì bản thân nguyên đơn tức người yêu cầu ly hôn phải trình lý do ly hôn của mình trước Hội đồng xét xử. Và để việc trình bày của nguyên đơn được logic và có tính trình tự, pháp luật Việt Nam đã quy định như sau.

Theo quy định tại Điều 248 Bộ luật tố tụng 2015 quy định về trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự như sau:

– Trường hợp có đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình và các đương sự không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì các đương sự trình bày theo trình tự sau đây:

 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày về yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ và hợp pháp. Nguyên đơn có quyền bổ sung ý kiến.

Trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án thì đại diện cơ quan, tổ chức trình bày về yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu của nguyên đơn; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. Bị đơn có quyền bổ sung ý kiến;
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với yêu cầu, đề nghị của nguyên đơn, bị đơn; yêu cầu độc lập, đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung ý kiến.

– Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình thì họ tự trình bày về yêu cầu, đề nghị của mình và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp.

– Tại phiên tòa, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự chỉ có quyền bổ sung chứng cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 96 của Bộ luật này để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị của mình.

Quy định về việc xin xét xử ly hôn vắng mặt tại Việt Nam

Vì một số lý do khách quan trên thực tế có rất nhiều nguyên đơn, bị đơn có nhu cầu được xét xử vắng mặt, hiểu được tâm lý chung đo, pháp luật Việt Nam đã cho phép trong một số trường hợp nhất định, người tham gia tố tụng được phép vắng mặt khi tiến hành xét xử.

Theo quy định tại Điều 228 Bộ luật tố tụng 2015 quy định về xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự vắng mặt tại phiên tòa

Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau đây:

– Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.

– Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng có người đại diện tham gia phiên tòa.

– Các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật này.

Mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023
Mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023

Theo quy định tại Điều 227 Bộ luật tố tụng 2015 quy định về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự như sau:

– Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

– Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

 • Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;
 • Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;
 • Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Cả hai vợ chồng đều xin xét xử ly hôn vắng mặt có được không?

Vì những mẫu thuẫn không thể nào hàng gắn được khiến cho khi ly hôn hai vợ chồng đôi lúc sẽ không muốn gặp mặt nhau tại Toà án. Chính vì thế đã phát sinh một câu hỏi đặt ra là cả hai vợ chồng có thể đều vắng mặt khi Toà án xét xử được không tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 238 Bộ luật tố tụng 2015 quy định về thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng như sau:

– Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt;
 • Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người đại diện hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt;
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.

– Chủ tọa phiên tòa công bố lý do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt.

– Chủ tọa phiên tòa công bố tóm tắt nội dung vụ án và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án.

– Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát.

– Hội đồng xét xử tiến hành nghị án và tuyên án theo quy định của Bộ luật này.

Mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023

Để có thể soạn một mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt một cách dễ dàng, bạn chỉ cần dựa theo mẫu mà chúng tôi cung cấp và thay thế các thông tin trống bằng các thông tin cá nhân của bạn thì bạn đã có một mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023 hoàn chỉnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

.., ngày……tháng……năm ………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN …

Tôi là: ………, ngày../ tháng../ năm ……

CMND số:… do Công an …. cấp ngày ………

Hộ khẩu: …

Chỗ ở hiện tại: …

Tôi là … trong vụ án ly hôn mà nguyên đơn là……. bị đơn là … Vụ án đang được TAND ……… thụ lý, giải quyết.

Tôi xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Tôi đã nhận được giấy triệu tập tham dự phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa tôi và…… vào ngày…. tháng……..năm. Hiện nay do sức khỏe không tốt (hoặc do công việc bận rộn hoặc…lý do khác) nên tôi không thể trực tiếp tham gia vụ án được.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được vắng mặt trong tất các các buổi làm việc của Tòa án và xin được vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử của Tòa án các cấp. Đề nghị Tòa án xem xét và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Tôi xin gửi kèm tất cả giấy tờ có liên quan đến vụ án mà tôi có cũng như trình bày quan điểm của tôi về việc phân chia tài sản chung và quyền nuôi con như sau:

………

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Tòa. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( ký và ghi rõ họ tên)

Tải xuống mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023

Trong trường hợp bạn muốn soạn thảo mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023 trên máy tính một cách nhanh chóng mà không biết phải tìm mẫu chuẩn ở đâu, thì có thể tham khảo đường link tải mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023 của chúng tôi.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ LSX

Vấn đề Mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt mới năm 2023 đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. LSX luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là mẫu đơn xin giảm trừ gia cảnh mới nhất, vui lòng liên hệ đến hotline 0833.102.102 Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp

Toà án có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ ly hôn vắng mặt?

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện là nơi có thẩm quyền giải quyết thủ tục ly hôn cấp sơ thẩm. 
Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền được xác định như sau:
– Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp sau đây:
Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

Nộp đơn ly hôn vắng mặt tại Toà án bên nhà chồng hay nhà vợ?

Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ như sau:
– Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:
Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

Lệ phí khi ly hôn?

– Thuận tình ly hôn: 300.000đ;
– Đơn phương ly hôn: Được tính theo lệ phí tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch.
Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn thì vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án theo quy định của pháp luật. Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án thì mỗi người phải nộp 50% mức tiền tạm ứng lệ phí Tòa án.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm