Mẫu giấy cam kết tài sản riêng vợ chồng

Tài sản trong hôn nhân gồm hai loại: tài sản cung và tài sản riêng. Nghe qua chắc các bạn đã hình dung ra hai loại tài sản này như thế nào rồi. Nếu như tài sản chung của vợ chồng hậu ly hôn giải quyết rất rắc rối thì đối với tài sản riêng, đường ai nấy đi, tài sản của ai đứng tên người nấy giữ. Vậy cần phải có cam kết giữa các bên về tài sản riêng để sau này có mâu thuẫn đỡ hơn rất nhiều. Trong bài viết này, Luật sư X sẽ cung cấp cho bạn mẫu đơn cam kết tài sản riêng của vợ chồng. Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc.

Căn cứ 

Nội dung tư vấn:
1. Tài sản riêng của vợ chồng là gì?
Tài sản riêng của vợ chồng, ta có thể hiểu là tài sản tách bạch giữa vợ và chồng, không thuộc sở hữu chung, không bị ảnh hưởng nếu như vợ chồng ly hôn và có tranh chấp về tài sản. Điều 43 luật hôn nhân gia đình 2014 đưa ra khái niệm về tài sản riêng của vợ, chồng, bao gồm các tài sản sau:

  • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn.

  • Tài sản được thừa kế riêng.

  • Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

  • Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng.

  • Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. 

  • Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định của luật hôn nhân gia đình 2014

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

2. Mẫu giấy cam kết tài sản riêng của vợ chồng
Như trên là các tài sản được xem là tài sản riêng của vợ, chồng. Khi đã xác đinh được đâu là tài sản riêng của vợ chồng, để tránh xảy ra tranh chấp sau này liên quan đến tài sản của vợ chồng, các bạn nên cùng nhau lập và ký tên vào bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng mà Luật sư X xin được cung cấp dưới đây.

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Hôm nay, vào lúc ………. ngày ……. tháng ……. năm 20….., tại …………………………………….
Gia đình chúng tôi bao gồm:
Ông: ……………………………………………………………… Sinh ngày: ……………………………………
CMND số: ……………………………….. Ngày cấp: …………………. tại ………………………………….
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………..
Bà : ……………………………………………………………… Sinh ngày: ……………………………………..
CMND số: ……………………………….. Ngày cấp: …………………. tại ………………………………….
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………..
Sau khi thống nhất, vợ chồng tôi cùng nhau lập văn bản này với mong muốn cam kết tài sản riêng của vợ, chồng chúng tôi với các nội dung sau:
1. Về phía ông:…………………………………………………….
Tôi xin khẳng định các tài sản sau, bao gồm:
– ………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………
thuộc về cá nhân bà……………………………………………………..
Tôi hoàn toàn không có đóng góp gì và tự nguyện khước từ tất cả những quyền lợi của tôi (nếu có) phát sinh từ các tài sản nêu trên.
Kể từ ngày ký văn bản này, bà ……………………. được toàn quyền định đoạt đối với tài sản nêu trên theo quy định của Pháp luật.
2. Về phía bà :…………………………………………………….
Tôi xin khẳng định các tài sản sau, bao gồm:
– ………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………
thuộc về cá nhân ông…………………………………………………….
Tôi hoàn toàn không có đóng góp gì và tự nguyện khước từ tất cả những quyền lợi của tôi  (nếu có) phát sinh từ các tài sản nêu trên.
Kể từ ngày ký văn bản này, ông ……………………. được toàn quyền định đoạt đối với tài sản nêu trên theo quy định của Pháp luật.
3. Chúng tôi cam đoan việc khước từ nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không có vướng mắc và không kèm theo bất kỳ một điều kiện nào.
4. Chúng tôi cam kết sẽ không khiếu kiện hoặc tranh chấp gì về các quyền lợi phát sinh từ các tài sản nêu trên và tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào văn bản này để làm bằng chứng.

                                                                                                                                                          Người lập văn bản
(Ký, ghi rõ họ tên)    


Trên đây là mẫu đơn cam kết tài sản riêng của vợ chồng. Việc ký cam kết tài sản riêng của vợ chồng giúp việc giải quyết các tranh chấp trong quá trình ly hôn liên quan đến tài sản ít rắc rối, dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn nhanh tại Hà Nội
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay