Mẹ chồng có thể cấm con dâu nhập hộ khẩu được không?

Vấn đề “mẹ chồng – nàng dâu” luôn là vấn đề nóng, nhức nhối từ trước đến nay chưa được giải quyết? Vậy nếu mẹ chồng không ưa con dấu thì có được cấm con dâu nhập hộ khẩu không? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Căn cứ:

  • Luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013;
  • Nghị định 31/2014/NĐ – CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú;
  • Thông tư 35/2014/TT – BCA ngày 09/09/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú và nghị định 31/2014/NĐ – CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú.

Nội dung tư vấn:

Khoản 2 Điều 20 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi năm 2013 có quy định các trường hợp được nhập hộ khẩu như sau:

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;
c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;
e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột.

Theo đó, có 6 trường hợp được nhập hộ khẩu nhưng việc nhập hộ khẩu này phải được người có sổ hộ khẩu đồng ý nhập vào sổ hộ khẩu của mình.

Vậy mẹ chồng không ưa con dâu thì có thể cấm con dâu nhập hộ khẩu vào gia đình mình không? Ta có 2 trường hợp sau đây:

  • Nếu chủ hộ khẩu là mẹ chồng: trường hợp này nếu muốn cấm con dâu không được nhập vào sổ hộ khẩu của gia đình mình, theo khoản 2 Điều 20 Luật cư trú năm 2006 thì người con dâu đó sẽ không được nhập vào sổ hộ khẩu của gia đình chồng mình.
  • Nếu chủ hộ khẩu không phải là mẹ chồng: trường hợp này mẹ chồng không đồng ý nhưng chủ hộ đồng ý cho con dâu nhập vào sổ hộ khẩu của nhà mình thì người con dâu đó sẽ được nhập vào sổ hộ khẩu của gia đình chồng

Như vậy, việc mẹ chồng có thể cấm con dâu nhập hộ khẩu gia đình mình được hay không phụ thuộc vào việc mẹ chồng có phải chủ hộ khẩu hay không.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: