Năm 2022, Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản không?

bởi Hương Giang
Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản

Phá sản là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định, Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản? Tiền lương của người lao động có được ưu tiên trả trước khi doanh nghiệp bị phá sản không? Quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản? Bài viết sau đây của Luật sư X sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này, mời quý bạn đọc cùng tham khảo nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Khái niệm phá sản

Để trả lời cho câu hỏi Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản? Chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm phá sản là gì. Theo khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014, phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Trong đó, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. 

Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản không?

Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp phá sản sẽ xảy ra trường hợp hợp đồng lao động đương nhiên bị chấm dứt. Qua đó, để bảo vệ quyền lợi của người lao động thì theo Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

Như vậy, doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn thành các khoản tiền và quyền lợi hợp pháp khác cho người lao động khi bị tuyên bố phá sản tuân theo thứ tự ưu tiên trả nợ. Trường hợp mà các khoản nợ quá lớn doanh nghiệp sẽ trả nợ theo số phần trăm vì vậy việc thực hiện trả lương người lao động có thể sẽ kéo dài khá lâu.

Tiền lương của người lao động có được ưu tiên trả trước khi doanh nghiệp bị phá sản không?

Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản không? Như đã phân tích ở nội dung trên thì câu trả lời là có. Sau khi Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thanh lý tài sản nhằm trả các khoản nợ đã phát sinh trong quá trình hoạt động. Căn cứ Điều 54 Luật Phá sản 2014 sau khi thanh lý tài sản thì doanh nghiệp phải ưu tiên trả nợ theo thứ tự sau:

(1) Chi phí phá sản: Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(2) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

(3) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

(4) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản
Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản

Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản theo thứ tự ưu tiên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

– Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Chủ sở hữu công ty TNHH MTV.

– Thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần.

– Thành viên của Công ty hợp danh.

Lưu ý: Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ. Tức là tổng số nợ mà doanh nghiệp không thể trả hết cho các đối tượng ưu tiên theo thứ tự thì việc trả nợ sẽ ưu tiên theo số phần trăm nợ của từng đối tượng.

Như vậy, tiền lương của người lao động thuộc hàng ưu tiên thanh toán thứ hai, sau khi doanh nghiệp phá sản bán thanh lý các tài sản hiện có.

Quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản

Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản? Câu trả lời là có. Căn cứ theo khoản 2 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp doanh nghiệp phá sản thì tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán.

Nếu sau khi trả chi phí phá sản, doanh nghiệp vẫn có đủ khả năng thanh toán thì người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

Được thanh toán tiền lương cho những ngày làm việc chưa thanh toán

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp doanh nghiệp phá sản có thể kéo dài thời hạn thanh toán nhưng không được quá 30 ngàytheo quy định tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả tiền lương lao động theo thời gian làm việc thực tế chưa được thanh toán lương trong thời gian luật định.

Được hưởng trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, người lao động đã làm việc thường xuyêntừ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được người sử lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trừ trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu.

Với mỗi năm làm việc, người lao động sẽ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Cụ thể:

Tiền trợ cấp thôi việc = ½ x Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc x Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Trong đó:

  • Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
  • Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Được thanh toán các loại bảo hiểm và các khoản lợi ích khác

Ngoài việc được trả tiền lương, trợ cấp thôi việc, doanh nghiệp còn phải thanh toán các loại BẢO HIỂM: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cùng những khoản lợi ích khác cho người lao động theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp theo Điều 50 Luật Việc làm 2013.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn về Người lao động có được nhận lương khi doanh nghiệp bị phá sản. Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới thủ tục xin trích lục ghi chú kết hôn, làm hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, xin xác nhận độc thân, xác nhận tình trạng hôn nhân online tpHCM, hoặc các vấn đề về tội tham nhũng trong bộ luật hình sự… thì hãy liên hệ ngay tới Luật sư X để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời quý khách liên hệ đến hotline của Luật sư X:  0833.102.102 hoặc liên hệ qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng lao động có chấm dứt khi công ty phá sản không?

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được liệt kê tại khoản 7 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019, khi người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thì hợp đồng lao động chấm dứt. Như vậy, khi công ty phá sản thì hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng sẽ chấm dứt.

Doanh nghiệp phá sản thì ai có thẩm quyền giải quyết?

Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hợp tác xã tại tỉnh đó.

Người lao động có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nợ tiền lương hay không?

Người lao động có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nợ tiền lương khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm