Công ty TNHH 1 Thành viên là gì?

Công ty TNHH 1 Thành viên là gì?

Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Tuy cùng một chủ sở hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những đặc điểm đặc trưng. Hãy tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau của Luật sư X. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định 108/2018/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Công ty TNHH 1 thành viên

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp