quyền tác giả

Đạo ý tưởng liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả

Chuyện "đạo, nhái" không còn là vấn đề lạ trong ngành sáng tạo hay nghệ thuật xảy ra phổ biến. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và internet đã mang đến những tiện ích mới cho người sử dụng nhưng cũng mở ra các lối đi khác cho nạn xâm phạm bản quyền ngày càng phức tạp. Vậy pháp luật đã có những quy định về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả như thế nào. Hãy cùng Luật sư X

Tại sao nên đăng ký quyền tác giả?

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học được sáng tạo ra phải tốn rất nhiều tâm huyết, công sức của tác giả. Vì vậy, kể từ khi tác phẩm ra đời thì nó được pháp luật bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ. Việc bảo hộ này có tác dụng nhằm khuyến khích sự sáng tạo của con người, tạo động lực cho sự ra đời của các tác phẩm, công trình nghiên cứu có giá trị, phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Nếu

Quyền tác giả được quy định thế nào?

Hiện nay, hành vi xâm phạm bản quyền tác giả là hành vi xảy ra thường xuyên và gây thiệt hại rất lớn tới chủ sở hữu. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào để bảo vệ quyền này. Với bài viết dưới đây, Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của bạn. Căn cứ: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Nghị định 22/2018/NĐ - CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật sở