TỰ Ý SAO CHÉP SÁCH TÀI LIỆU

Có được tự ý sao chép sách, tài liệu để học tập theo Luật sở hữu trí tuệ?

Chúng ta có lẽ vẫn thường thấy nhiều hiệu sách bán các tài liệu, giáo trình, sách…tham khảo dưới bản photo và nhiều bạn sinh viên vẫn thường mua chúng để tham khảo làm tài liệu học tập để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, liệu hành vi này có đúng pháp luật? Có được tự ý sao chép sách, tài liệu để học tập? Để hiểu rõ vấn đề này mời mọi người cung tham khảo bài viết sau của Luật sư X nhé! 

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Tài liệu, sách được bảo hộ sở hữu trí tuệ

Theo Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ, tài liệu, sách tham khảo nói chung sẽ được bảo hộ sở hữu trí tuệ dưới quyền tác giả. Cụ thể như sau:

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác

Quyền sao chép tác phẩm

Pháp luật Việt Nam định nghĩa quyền sao chép tác phẩm, là “quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra bản sao của tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên hoặc tạm thời tác phẩm dưới hình thức điện tử”.

Thuật ngữ sao chép được giải thích là “việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên hoặc tạm thời tác phẩm dưới hình thức điện tử”.

Bản sao tác phẩm được giải thích là “bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp một phần hoặc toàn bộ tác phẩm”.

Quyền sao chép tác phẩm quy định tại điểm c khoản 1 điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ là một trong các quyền tài sản độc quyền thuộc quyền tác giả, do chủ sở hữu thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra bản sao tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo ra bản sao dưới hình thức điện tử”.

Theo đó, chỉ có tác giả của tác phẩm mới có các quyền tài sản và nhân thân đối với tá phẩm, mọi hành vi xâm phạm đến tác phẩm không được phép của tác giả hoặc đồng tác giả đều được coi là vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ

Có được tự ý sao chép sách, tài liệu để học tập?

Như đã trình bày ở trên, do tài liệu, sách được bảo hộ quyền tác giả nên việc sao chép tác phẩm của ai đó phải được sự đồng ý của người đó, nếu không sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Cụ thể được quy định tại Điều 28.6 Luật sở hữu trí tuệ và Điều 22 Nghị định 22/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

…..

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

Điều 22. Sao chép tác phẩm

1. Tự sao chép một bản quy định tại  điểm a khoản 1 Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ áp dụng đối với các trường hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.

2. Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ là việc sao chép không quá một bản. Thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, bất kì ai cũng không được sao chép tài liệu, sách để phục vụ cho việc học tập, trừ trường hợp tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân hoặc sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu. 

Xử lý vi phạm

Ngoại trừ 2 trường hợp nói trên thì các hành vi còn lại đều bị coi là xâm phạm quyền tác giả nên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP:

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

=> Như vậy, việc bạn photo sách luật để học của bạn có thể bị xử phạt hành chính với số tiền lên đến 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng) kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy tang vật vi phạm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Có được tự ý sao chép sách, tài liệu để học tập?”

Hi vọng bài viết trên hữu ích với mọi người!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Câu hỏi thường gặp

Việc xâm phạm quyền tác giả có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 có quy định về hành vi xâm phạm đến khách thể là quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 không quy định về loại hành vi này. Đồng nghĩa với luật không coi là tội phạm.
Vậy xâm phạm quyền tác giả chỉ xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Đối tượng nào không thuộc bảo hộ quyền tác giả?

1. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Khi nào được sao chép tài liệu, sách mà không cần xin phép của tác giả?

-Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;
– Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả;
– Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;
– Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;
– Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;
– Nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;
– Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;
– Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Liên hệ dịch vụ?