Tại sao sổ đỏ không thể hiện đường đi hay không có lối đi?

bởi Thanh Loan
Tại sao sổ đỏ không thể hiện đường đi hay không có lối đi?

Tại sao sổ đỏ không thể hiện đường đi hay không có lối đi? Đây chắc chắn là thắc mắc của nhiều người hiện nay khi tiến hành thủ tục vay vốn bằng sổ đỏ. Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp hiểu được lý do và từ đó bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình. Vì vậy, mục đích của bài viết dưới đây Luật sư X chia sẻ đến bạn đọc những thông tin cần thiết về Vì sao sổ đỏ không có lối đi?

Căn cứ pháp lý

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là từ mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo màu sắc của Giấy chứng nhận; pháp luật đất đai từ trước tới nay không quy định về Sổ đỏ.

Tùy theo từng giai đoạn, ở Việt Nam có các loại giấy chứng nhận như:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Tuy nhiên, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 10/12/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu Giấy chứng nhận mới áp dụng chung trên phạm vi cả nước với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên gọi Giấy chứng nhận mới, cụ thể:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013).

Sổ đỏ ghi những thông tin gì?

Theo Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNTM Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau.

Trang 1 của Giấy chứng nhận

Trang 1 gồm:

 • Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” in màu đỏ;
 • Mục “I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen;
 • Dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tại sao sổ đỏ không thể hiện đường đi hay không có lối đi?
Tại sao sổ đỏ không thể hiện đường đi hay không có lối đi?

Trang 2 của Giấy chứng nhận

Trang 2 in chữ màu đen gồm:

 • Mục “II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú;
 • Ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận;
 • Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Trang 3 của Giấy chứng nhận

Trang 3 in chữ màu đen gồm:

 • Mục “III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”;
 • Mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”.

Trang 4 của Giấy chứng nhận

Trang 4 in chữ màu đen gồm:

 • Nội dung tiếp theo của mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”;
 • Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch.

Trang bổ sung của Giấy chứng nhận

Trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm:

 • Dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”;
 • Số hiệu thửa đất;
 • Số phát hành Giấy chứng nhận;
 • Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;
 • Mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận.

Tại sao sổ đỏ không thể hiện đường đi hay không có lối đi?

Trường hợp 1: Phần đường đi thuộc tài sản của nhà nước

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì Đất xây dựng công trình theo tuyến thuộc trường hợp không thể hiện sơ đồ.

Nếu phần đường đi thuộc tài sản của nhà nước để phục vụ việc làm lối đi thì sẽ không thể hiện trên sơ đồ của sổ đỏ và bạn vẫn sử dụng bình thường nhưng không thuộc sở hữu của bạn, mà đây thuộc sở hữu của Nhà nước.

Trường hợp 2: Do một số nguyên nhân như sổ đã cũ chưa được cập nhật, tách thửa,…

Đường đi không thuộc tài sản nhà nước và thuộc quyền sử dụng của bạn nhưng do một số nguyên nhân như: sổ cũ chưa cập nhật, tách thửa,…cũng dẫn đến đường đi không được thể hiện trên sổ đỏ.

Lúc này, bạn muốn bổ sung phần diện tích đường đi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể tiến hành thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“ Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

5. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp đăng ký biến động đất đai thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ

7. Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính.”

Thông tin liên hệ:

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư X về; “Tại sao sổ đỏ không thể hiện đường đi hay không có lối đi?”. Hi vọng sẽ cung cấp được những kiến thức bổ ích cho quý khách. Nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu về làm sổ đỏ, tách sổ đỏ, gia hạn thời hạn sử dụng đất, chuyển đất ruộng sang đất ở, chuyển đất ao sang đất sổ đỏ,…của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Sổ đỏ không thể hiện đường đi có vay vốn được không?

Theo quy định hiện nay nếu nhà hoặc thửa đất của bạn hiện nay không có lối đi thể hiện trên sổ đỏ/sổ hồng thì sẽ không đủ điều kiện để vay vốn

Có nên mua đất không thể hiện đường đi không?

Với việc trên sổ đỏ không tể hiện đường đi thì việc khi mua những mảnh đất như thế này sẽ mua được giá rẻ, giá hời. tuy nhiên, đừng vì lợi trước mắt, bởi với những mảnh đất như thế này khi làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng sẽ không được xét duyệt.
Nên xác định kỹ mục đích mua thửa đất mà không có đường đi ạ, mình xác định để lâu dài và không có nhu cầu sử dụng đến giấy tờ thì được, đợi thời gian bên trên cấp huyện, quận cho phép làm sổ mới, cập nhật thông tin đường thì tốt.

Làm sao để trên sổ đỏ có đường đi?

Để giải quyết các trường hợp vay vốn ngân hàng hoặc vay tiền nóng mà trên sổ không thể hiện đường đi thì chỉ còn cách duy nhất đó là
Đi vào chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận/Huyện nơi chủ nhà có tài sản muốn thế chấp để xin trích lục lại bản vẽ hoặc phải đo vẽ lại theo hiện trạng thực tế. (Trường hợp này phải có biên bản họp các hộ dân xung quanh, và tất cả những người đi trong xóm tự nguyện chừa lối đi, không tranh chấp, xác định ranh giới rõ ràng),
Trường hợp này hơi mất thời gian do phải xin ý kiến các hộ dân xung quanh thửa đất và trên nguyên con hẻm.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm